Skal omdanne fiskeslam til biogass: Nå får Renovo kapital til å bygge flere anlegg

Nyheter
661

Gasnor har lenge vært leverandør av naturgass til Renevo, og nå går de inn på eiersiden som del av selskapets grønne satsing.

Gasnor, som er et heleid datterselskap av Shell, kjøper 50 prosent av aksjene i Renevo (tidligere Sunnhordland Gass), ifølge en pressemelding.

Som leverandør av naturgass har Gasnor samarbeidet med Renevo siden sistnevnte tok over naturgassnettet på Stord i 2016. Renevo har parallelt med naturgassdistribusjon jobbet med å realisere et innovativt biogassanlegg siden 2017, og det første biogassanlegget er under bygging på Eldøyane i Stord kommune. Renevo planlegger ti liknende anlegg i Norge, som skal ta imot slam fra oppdrett på land og død fisk.

– Vi har fulgt med på biogassatsingen til Renevo over lengre tid, og er svært begeistret over teknologien som realiseres på Stord. Dette konseptet har stort vekstpotensiale, og Gasnor har kompetanse og finansielle muskler til å sette fart på satsingen, sier administrerende direktør Eilef Stange i Gasnor.

Daglig leder i Renevo, Jan Kåre Pedersen, har fram til nå vært største eier i selskapet, og er svært fornøyd med å få Gasnor inn på eiersiden:

– Ved å gå sammen med Gasnor tar vi steget fra å være en liten og lokalt orientert organisasjon, til å satse nasjonalt og internasjonalt, sier han.