Skal levere komplett rørsystem til nytt postsmoltanlegg

Nyheter
1390

Odda Plast har sikret en betydelig avtale med Tytlandsvik Aqua. 

– Vi vil ikke ut med tall, men dette er trolig den største enkeltavtalen i Odda Plast sin historie, sier Leif Gunnar Opedal, salgssjef i Odda Plast til Hardanger Folkeblad

Avtalen går ut på å levere et komplett rørsystem til et nytt postsmoltanlegg i Tytlandsvik, Hjelmeland kommune. 

Kontrakten som ble undertegnet i oktober, gjelder for første byggetrinn. Men Odda Plast har opsjon på byggetrinn to og tre.

Første byggetrinn starter 15. november og skal stå ferdig i slutten av januar 2018.

På grunn av størrelsen på anlegget har Odda Plast også inngått en samarbeidsavtale med ØPD, som blant annet leverer dykkertjenester.

– Med deres dykkertjenester kan vi nå levere helt fra inntak fra sjø og opp på land, med rør i grøfter helt inn til renseanlegg og oppdrettskar, sier Opedal.