Skal iLaks også ta betalt snart?

Kommentarer
16570

I en tid der det synes som om betalt abonnement er den eneste farbare vei, ser vi gode argumenter mot denne strategien.

I løpet av den siste uken har to fiskeri- og oppdrettsaviser, henholdsvis Kyst og Fjord og Kyst.no skiftet nettstrategi. De kaster kortene. De ser at de må ta betalt for deler av det redaksjonelle stoffet. De har ikke råd til å la være.

Med det følger de i fotsporene til IntraFish og Fiskeribladet, som lenge har tatt betalt for sine artikler. Det betyr altså at samtlige av landets fiskeri- og havbruksaviser nå tar betalt – unntatt iLaks.

Gullstandard
De aller fleste nettaviser i landet har omfavnet denne strategien. Det er blitt noe av en gullstandard.

Så, vil iLaks ta betalt?

Nei.

Hvorfor ikke?

Da vi startet denne reisen, for seks år siden, var ideen at vi ville nå ut til flest mulig relevante lesere. Vi ville skrive nyheter og stoff som engasjerer. I hele oppdrettsnæringen og aktiviteter tilknyttet denne. Stoff som er aktuelt for alle lesere – også for dem som ikke har råd til det eller ikke får dekket avisabonnement fra arbeidsgiver.

Kall det gjerne en «Robin Hood-tankegang».

Hvor skoen trykker
Når det er sagt, vet vi også at de som jobber på gulvet eller merdkanten er viktige i alle selskapers innkjøpsprosesser. De kjenner hvor skoen trykker. Ved å nå dem, med alt stoffet vårt, styrker vi vårt annonseprodukt.

Det bør her ikke være nødvendig å opplyse om at betalt abonnement vil redusere lesertrafikken og forringe annonseproduktet. Når en avis tar betalt, er dette dermed i direkte konflikt med kundens interesser.

Behov
En annen årsak til at vi ikke tar betalt er at vi ikke har behov for det. iLaks har en robust inntjening og har ikke fem øre i gjeld.

Det er også samme årsak bak at vi ikke legger til rette for såkalt paid content, eller annonseartikler, som vanner ut mange avisers integritet.

Dagen etter vi lanserte iLaks, i begynnelsen av mars 2013, ble en av våre konkurrenter sitert på «Vi kan ikke leve bare av annonser» i et intervju i Bergens Tidende.

Seks år seinere har iLaks vist at det går fint an å leve bare av annonser.

«We don’t make money when we sell things. We make money when we help customers make purchase decisions,» har en gang Amazon-eier Jeff Bezos uttalt.

Smak litt på den.