Skal bygge 8.000 tonns matfiskanlegg i Kina

Nyheter
2496

Knut Nesse og AKVA group landet kontrakt for en halv milliard kroner.

Bryneselskapet er blitt utvalgt som teknologileverandør til et RAS-anlegg som vil produsere matfisk av atlantisk laks for selskapet Nordic Aqua Partners i Kina. Prosjektets størrelse er et planlagt produksjonsvolum på 8.000 tonn i 2026.

Realisering av prosjektet er betinget av finansiering som ventelig vil være på plass i løpet av januar 2020.

Verdien for AKVA groups leveranser er estimert til 500 millioner kroner, og arbeidet vil foregå fra 2020 til midten av 2023.

AKVA group vil forøvrig bidra med 3,1 millioner euro, vel 30 millioner kroner, i egenkapital til prosjektet. Egenkapitalinnskuddet vurderes av AKVA group til å øke dets muligheter for å kunne følge opp alle tekniske, operasjonelle og driftsmessige tiltak for å kunne kvalitetssikre prosjektleveransen.

Storkontrakten, som ble offentliggjort i en børsmelding fredag kveld, følger etter at selskapet tidligere på dagens kunngjorde en kontrakt med Cooke Aquaculture om bygging av et RAS-anlegg i Chile.