Skal bli Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks: – Finansieringen av anlegget er ikke konkludert

Nyheter
3220

Salfjord ønsker å bygge Europas største landbasert oppdrettsanlegg for laks og ørret, men fortsatt gjenstår imidlertid finansieringen.

I oktober i 2017 startet Salfjord planleggingen av et landbasert matfiskanlegg, som skal ligge på Tjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. Her har selskapet har kjøpt 170 mål landområde, og selve anlegget er prosjektert til cirka 100 mål. Overskytende tomt skal gi areal til fremtidig tilhørende aktivitet, som for eksempel videreforedling av renset slam eller bioenergianlegg.

Da iLaks i august i fjor snakket med daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik, fortalte han at målet var å bli så stor som mulig, og at selskapet siktet på 40.000 tonn laks på land. Blir anlegget så stort, vil det også overgå Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg, som skal produsere 30.000 tonn fisk årlig på Indre Harøy i Fræna.

Ramsvik sa også til iLaks i fjor at størrelsen på anlegget, var avhengig av hvem som kom inn som investorer. Ifølge Ramsvik har selskapet nå konsesjonssøkt et anlegg som gir en produksjonskapasitet på 36.500 tonn, og utbyggingen er planlagt i fem byggetrinn, hvor første byggetrinn vil ha en kapasitet på 7.300 tonn sløyd fisk per år.

Hans Ramsvik. FOTO: LinkedIn

Så langt har 47 lokale aksjonærer gått inn i selskapet, og iLaks har tidligere fått bekreftet at det også jaktes kapital utenlands.

– Finansieringen av anlegget er ikke konkludert, og regner med at finansieringsløsning skal være på plass tidlig neste år, skriver Ramsvik i en e-post til iLaks.

– Ønsker ikke dele konkrete tall i media
Hva prisrammen på anlegget blir nøyaktig, ønsker ikke Ramsvik, i likhet med i fjor, å opplyse noe om. Til sammenlikning koster Salmon Evolution sitt anlegg 3,2 milliarder kroner.

– Vi ønsker ikke å dele konkrete tall i media, men vi tror Salfjord på grunn av skalerbarhet (Economies of scale), beliggenhet og konsept med delvis gjenbruk av sjøvann uten bruk av biofilter, vil være attraktivt for finansiering, mener Ramsvik.

Ifølge Ramsvik driver selskapet for tiden med opparbeidelse av råtomt, samt arbeid med infrastruktur og økonomiske analyser.

Medeier i vindpark
Nylig besluttet selskapet ifølge en pressemelding å gå inn med 35 prosent eierandel i Skardsøya Vindpark, hvis Aure kommune anbefaler et slikt anlegg og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til utbygging av vindanlegget. I pressemeldingen stod det også at Salfjord sammen med Njordr, vil etablere selskapet Salfjord Grønn Energi, som vil eie, utvikle, bygge og drifte Skardsøya Vindpark.

Salfjord sitt anlegg vil kreve mye energi, og foreløpig energibehov er beregnet til 412 GWh/år, som tilsvarer strømforbruket til cirka 25.000 husholdninger når det er fullt utbygd. De største energiforbrukene er relatert til pumper og oppvarming av sjøvann for å sikre optimale forhold for fiskehelse og tilvekst.

Ifølge Ramsvik er bruk av vindkraft noe selskapet har jobbet intensivt med i tre måneder, og vil være med på å sikre bærekraftig drift.

– Dette gir Salfjord gunstig og forutsigbar energipris, avslutter Ramsvik.