Skagen-fondene har 150 prosent avkastning i Atlantic Sapphire: – Den skal mangedobles i pris

Nyheter
2413

Den stavangerbaserte kapitalforvalteren har ståltro på videre oppgang.

– Vi investerte i Atlantic Sapphire på et tidligere stadium enn vi normalt sett gjør. Men vi så en unik mulighet til å være med på å investere i et spennende selskap med potensial til å revolusjonere lakseoppdretssektoren, sier Cathrine Gether.

Hun er porteføljeforvalter i Skagen Kon-Tiki.

Storeier
Siden aksjefondet investerte i selskapet for et drøyt år siden, har aksjen steget med 150 prosent. Atlantic Sapphire har i mellomtiden blitt notert på Merkur Markets.

– Da vi kjøpte oss inn med ti prosent av selskapet, kom blant annet DNB med på lånesiden. Det var et godt tegn siden de har mye kompetanse om næringen. Men det viktigste for oss var menneskene som står bak. Johan Andreassen har drevet i bransjen hele yrkeslivet sitt og har en enorm kompetanse. Han har investert betydelige summer i selskapet, så han er i samme båt som aksjonærene, sier Cathrine Gether i en uttalelse på Skagens egne nettsider.

Atlantic Sapphire har et landbasert oppdrettsanlegg operativt i Hvide Sande i Danmark, og fører nå opp et nytt og vesentlig større anlegg utenfor Miami, Florida.

Mangedobles
Gether tror at kursoppgangen det siste året bare er begynnelsen.

– Selv etter en veldig hyggelig aksjekursutvikling ser vi fortsatt på dette som en langsiktig investering. Den skal mangedobles i pris på grunn av det enorme potensialet i en bransje hvor konvensjonell oppdrett sliter med å vokse på grunn av regulering og biologiske problemer samtidig som etterspørselen etter laks vokser. De ligger mange år foran alt annet vi har kommet over av landbaserte prosjekter, mener hun.