Sjømatselskap krever erstatning fra Statens vegvesen etter sprengingstabbe

Nyheter
1495

Det multinasjonale sjømatselskapet Villa Seafood i Ålesund ønsker å holde Statens vegvesen ansvarlig for eventuelle tap etter at en entreprenør sprengte bort deler av fylkesvei 86 på Senja i november, som førte til at selskapet ikke fikk fraktet ut laks med bil.

Det var i forbindelse med at entreprenøren skulle sprenge vekk berg for å gjøre ferdselen tryggere, at 50 meter av fylkesvei 86 ved Lesbervatnet raste ut ved et uhell.

Rundt 700 personer var uten veiforbindelse i en uke. Oppdretteren Wilsgård Fiskeoppdrett, som har slakteri i Torsken på Senja, måtte frakte ut fisk med ferge. 

Ukjent sum
Et annet selskap som ikke fikk fisk ut med vogntog, var Villa Seafood. Selskapet leier produksjon hos Arctic Filet, som de også eier sammen med Wilsgård Fiskeoppdrett. Når fisken er er bearbeidet, står Villa Seafood selv for salg og transport.

I et brev til Statens vegvesen datert 22. november forteller Villa Seafood hvordan de ble rammet av sprengingstabben, og at de derfor vil kreve erstatning for eventuelle tap.

«Den 4/11-2019 så lastet vi bil med fersk og frys laksefilet som skulle transporteres til Oslo. P.g.a. manglende vei, så måtte vår bil returnere pakkeri med varene. Den fryst fileten ble satt tilbake på lager, men den ferske filet ble en utfordring. For å berge verdier på fersk laksefilet, så måtte vi fryse inn denne fileten på anlegget. Vi holder Statens vegvesen ansvarlig for tap vi evt. må ha i denne forbindelse», heter det i brevet som er signert av Vibeke Thu i Villa Seafood.

Vibeke Thu. FOTO: Villa Seafood

Thu forteller til iLaks at de er forsikret mot et slikt uhell, og at selskapets forsikringsselskap følger opp saken videre etter standard prosedyre.

– Vi har rettet krav til vårt forsikringsselskap og de søker regress hos den de mener er ansvarlig, skriver Thu til iLaks.

Hun ønsker ikke å kommentere hvor mye fisk bilen var lastet med, eller hvor mye selskapet mener de har krav på.

Ingen krav fra Wilsgård
Statens vegvesen svarte Villa Seafood i et brev den 29. november. Her ba vegvesenet om ytterligere opplysninger, blant annet en redegjørelse for hvordan skaden skjedde og dokumentasjon av de økonomiske utgiftene Villa Seafood fikk som følge av at veien var stengt. Thu sier svarbrevet fra Statens vegvesen er videresendt til forsikringsselskapet.

I brevet fra Statens vegvesen heter det at «som regel er både inspeksjon, reparasjon og utbygging av veger overlatt til en selvstendig oppdragstaker. Selvstendig oppdragstaker er et entreprenørfirma som etter avtale med vegvesenet bygger veier, foretar regelmessige inspeksjoner av vegnettet, samt reparerer skader på eget initiativ. Entreprenør skal også rykke ut og reparere skader etter ordre fra oss.»

Samtidig understreker vegvesenet at dersom de ikke mener de bør klandres for sprengingsuhellet, vil de i de fleste tilfeller henvise skadelidte til entreprenør og be om at denne tar stilling til kravet.

«Vi tar ikke stilling til om entreprenør er erstatningsansvarlig.»

Saksbehandler Natalia Ushakova i Statens vegvesen forteller til iLaks at hun per dags dato ikke har kjennskap til at det eksisterer flere krav etter uhellet, som er rettet mot vegvesenet.

Daglig leder Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett. FOTO: Elisabeth Nodland

Verken Wilsgård Fiskeoppdrett eller Arctic Filet har framsatt noe krav om erstatning mot entreprenør eller Statens vegvesen. Det bekrefter Fredd Wilsgård overfor iLaks.

– Vi har ikke funnet det riktig pt., vs de ulempene vi ble påført, skriver Wilsgård i en SMS til iLaks.

På spørsmål om Statens vegvesen er rett mottaker av kravet, siden det vises til entreprenør i svarbrevet, sier saksbehandler Natalia Ushakova til iLaks:

– Spørsmålet om hvem som er den rette instansen, avgjøres på bakgrunn av både de faktiske og de juridiske forhold ved hendelsen. Krav som vi mener vi ikke kan klandres for, oversendes til entreprenøren. Entreprenøren må så vurdere sitt eventuelle ansvar.