Sjømateksporten har passert 90 milliarder kroner

Nyheter
1009

Norge eksporterte 276.000 tonn sjømat for 9,9 milliarder kroner i november. Volumet falt med åtte prosent, mens eksportverdien økte med elleve prosent eller 990 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,5 millioner tonn sjømat til en verdi av 90,7 milliarder kroner.

Eksportvolumet har økt med fem prosent, og verdien har økt med fem prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– EU vinner kampen om norsk laks, og etterspørselen øker fortsatt i EU-markedet. I november ble det eksportert knappe 78.000 tonn laks til EU til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Dette utgjorde en volumvekst på 4,5 prosent, mens verdiveksten var på hele 12 prosent.

Ti prosent verdivekst for laks
Norge eksporterte 101.000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumet er på samme nivå som i fjor mens verdiøkningen er på ti prosent eller 541 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 962.000 tonn laks for 62 milliarder kroner. Det er en volumøkning på seks prosent, mens verdien økte med fem prosent eller tre milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 56,24 kroner per kilo mot 50,49 kroner i november i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i november.

– Norge fortsetter å ta markedsandeler i EU i november, mens vi går tilbake i andre regioner. Stadig større andel av konsumet i EU blir videreforedlet i andre markeder enn det konsumeres. Dette gjenspeiles i vekstmarkeder, hvor Nederland og Polen er de som har økt mest i november, sier sjømatanalytiker Paul T Aandahl.

– På tross av økonomiske nedgangstider og økte laksepriser har Italia fortsatt en eventyrlig lakseboom. Fra 2010 til 2017 økte verdien av direkteeksporten på laks med hele 257 prosent, og veksten fortsetter med hele 20 prosent hittil i år. Hovedårsaken er en sterk sushi-trend, og et godt samarbeid mellom næringen og Sjømatrådet, både på salg og kampanjer, sier fiskeriutsending i Italia, Trym Eidem Gundersen.

Ørreteksporten står stabilt
Norge eksporterte 5.300 tonn ørret for 322 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på to prosent, mens verdien er på samme nivå som november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 41.500 tonn ørret for 2,7 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 18 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 130 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i november.