Sjømateksporten for 2017 passerer 2016 med god margin tross synkende laksepris

679

Norge eksporterte 286 000 tonn sjømat for 9 milliarder kroner i november. Volumet økte med 25 prosent, mens eksportverdien er på samme nivå som november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 86,5 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 6 prosent, og verdien har økt med 4 prosent eller 3,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Til tross for at prisen på laks fortsetter å synke, venter vi at total eksportverdi for norsk sjømat i 2017 vil passere 2016 med god margin. Forklaringen er økt volum på laks, og et fortsatt relativt høyt prisnivå, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

– Vi forventer en svakere desembermåned enn i fjor, blant annet på grunn av fortsatt høy laksepris ut mot forbruker. Dette gjelder spesielt røkelaksmarkedet, hvor viktige markeder som Tyskland og Frankrike etterspør mindre volum enn i fjor, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Verdien av laks falt i november, tross økning i volum
Norge eksporterte 103 000 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i november. Det er en volumøkning på 11 prosent eller 10 200 tonn og en verdinedgang på 5 prosent eller 291 millioner kroner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 909 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 4 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 50,68 kroner per kilo mot 61,71 kroner i november i fjor.

Polen og Frankrike var de største markedene for laks i november.

Etter fem uker med økning i eksporten av norsk laks til Kina, er man nå på høyeste nivå på to år.

– Nå går det norsk laks til hoveddestinasjonene Beijing og Shanghai, og importørene melder om enklere importprosesser. Et stort og gledelig steg i retningen av normaliseringen av lakseeksport til Kina, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Volumnedgang for ørreten hittil i år
Norge eksporterte 5 600 tonn ørret for 328 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 36 prosent eller 1 400 tonn og en verdiøkning på 13 prosent eller 37 millioner fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 35 200 tonn ørret for 2,6 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 45 prosent eller 29 100 tonn og en verdinedgang på 28 prosent eller 1 milliard kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og Japan kjøpte mest ørret fra Norge i november.