SinkabergHansens nye fabrikk på Marøya skal slakte 420 tonn laks daglig

Nyheter
1098

Sikter mot dobling av produksjonen.

I dag produseres det 45.000 tonn årlig. Når SinkabergHansens nye fabrikk står ferdig skal den produsere 100.000 tonn årlig, skriver Ytringen.

– Fordelt på årets virkedager betyr dette hele 420 tonn daglig, og vi har ambisjoner om at den nye fabrikken skal stå ferdig våren 2020, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes hos SinkabergHansen til avisen.

I dag jobber rundt 140 personer på fabrikken. Antallet gikk opp da Emilsen Fisk flyttet sin slakterivirksomhet til Marøya 1. februar. I disse dager ansettes 20 nye personer, og produksjonen vil foregå hele døgnet.

– Utbygging av fabrikken vil bidra til å sikre den overordnede målsettingen om forutsigbar drift på helårsbasis, sier fabrikksjef Eskil Laukvik.

Han sier det enda ikke er avgjort om de skal bygge nytt eller utvide dagens anlegg, men i løpet av forsommeren skal arealet rundt dagens fabrikk være klart for neste utbyggingstrinn.