SinkabergHansen-rømmingen: Tellingen starter trolig torsdag

Nyheter
697

Uavklart rømmingsomfang for SinkabergHansen.

Det var søndag at det ble konstatert rømming fra en merd ved lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune etter at det ble oppdaget en rift i nota. Administrerende direktør Svein-Gustav Sinkaberg opplyste til Trønder-Avisa mandag at riften i nota trolig har vært åpen i ni til ti timer. Merden inneholdt 125.000 fisk.

Brønnbåten, som skal hente opp gjenværende fisk fra merden slik at selskapet får oversikt over hvor mange laks som rømte, ankommer trolig lokaliteten torsdag. Da starter også tellearbeidet, som ledes av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet bekrefter overfor iLaks at rømmingstallene vil være klare mot slutten av uken.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg bedyrer at det er ikke manko på brønnbåt som gjør at man ikke er kommet i gang med tellingen.

– Prioriteten har vært gjenfangst, og gjennomgang av rutiner. Fiskeridirektoratet var på befaring i går. Jeg skjønner at tallet er av interesse, men vi har prioritert skadebegrensing og klargjøring av ny merd for å flytte fisken til, skriver Sinkaberg i en SMS til iLaks.

SinkabergHansen åpnet for fritt fiske med stang og snøre fra fritidsbåter for å gjenfange laksen som rømte fra anlegget. Dusøren er på 300 kroner per stykk.