SinkabergHansen har fått ny storeier. Kverva er kjøperen av BEWI Invests sjømatvirksomhet

Nyheter
0

BEWI Invest og Kverva etablerer joint venture.

BEWI Invest, et industrielt investeringsselskap med eierinteresser i selskaper innen industri, eiendom, og sjømat, meldte fredag 15. desember at selskapet hadde inngått en avtale om salg av en andel av sin sjømatvirksomhet for cirka 675 millioner kroner.

Det ble da ikke opplyst hvem denne kjøperen var. Nå er det klart: Kjøperen er SalMars hovedaksjonær, Kverva.

Avtalen innebærer at BEWI Invest og Kverva sammen etablerer et sjømatselskap med eierandeler på henholdsvis 70 og 30 prosent. BEWI Invests eierpost på 44,4 prosent i oppdrettsselskapet SinkabergHansen overføres til det nye sjømatselskapet.

– Vi er svært fornøyde med å kunne utvide samarbeidet vårt med Kverva. Kverva er allerede på eiersiden i både BEWI Invest og i BEWI ASA, og de har en helt unik kompetanse innen sjømat som vil bidra til en ytterligere styrking av denne satsningen. Samarbeidet er i tråd med vår strategi og tydelige intensjon om å finne en samarbeidspartner for å styrke oss innen sjømat, sier Bjørnar André Ulstein, leder for BEWI Invest, til iLaks.

– Gjennom denne investeringen styrker Kverva sitt samarbeid med BEWI Invest. Vi har en felles tro på et fortsatt stort og uforløst langsiktig potensiale i bærekraftig sjømat, som vi sammen ønsker å være en del av. Vi ser frem til å jobbe sammen med teamet i BEWI Invest med å videreutvikle en fremtidsrettet næring med utgangspunkt i den norske kysten, sier Magnus Dybvad, investeringsdirektør i Kverva.