SinkabergHansen, Grieg og Reitan satser på insektsfôr idet Pronofa henter 150 millioner kroner

Nyheter
0

Oppdrettere og Rema 1000-eier går blir aksjonærer.

Pronofa utvikler nye alternative proteiner til fôr- og matindustrien fra lokale bærekraftige kilder for å møte den økte etterspørselen etter proteiner og andre næringsstoffer. Pronofa er en spin-off fra Denofa, Norges største produsent av vegetabilske proteiner og oljer til fôr- og matindustrien.

Pronofa skal bli Norges største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon og dessuten med applikasjoner innen proteintilskudd til mat, kitin og gjødsel. Pronofa planlegger produksjon i industriell skala i løpet av 2023.

Selskapet har allerede kjøpt opp insektprodusentene Flying Feed og Ecoprot, som i lang tid har forsket på og utviklet høyproteinprodukter fra Sort Soldatflue. Fra kompost og bioavfall kan Pronofa produsere et høyverdiprodukt som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Insektproduksjonen globalt øker og i ferd med å skyte i været.

Emisjon
I tillegg til insektproduksjon, tester Pronofa tunikater (små proteinrike bløtdyr som dyrkes i havplantasjer) og andre marine proteinkilder. Målet er en bred proteinportefølje.

Selskapet har gjennomført en ny egenkapital-emisjon på 150 millioner kroner som skal benyttes til videre utvikling av selskapet. I denne siste kapitalinnhentingen gikk Reitan Kapital inn med 42 millioner kroner og eier dermed ti prosent av selskapet. Denofa (31 prosent) og Canica (ti prosent) valgte å opprettholde sin eierandel ved å delta med henholdsvis 46,5 millioner og 15 millioner kroner i denne emisjonen. I tillegg har selskapet fått med seg Sinkaberghansen og flere av selskapene til Grieg-familien som nye investorer i denne emisjonen. En rekke eksisterende aksjonærer deltok i tillegg i denne finansieringsrunden, inkludert Kreano (Bjørge Gretland, styreleder Pronofa), Six-Seven (Haakon Sæter, styremedlem Pronofa), Macama og Farvatn Private Equity.

Selskapet er meget tilfreds med aksjonærsammensetningen etter siste emisjon og har nå flere investorer som er sentrale i de verdikjedene som selskapets produkter skal omsettes.

Rema 1000-eier
Globalt er matindustrien ansvarlig for rundt 1/3 av verdens klimagassutslipp, og bærekraftige proteiner til dyrefôr er ett av virkemidlene som kan bidra til å kutte utslippene. Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital, sier dette er en viktig grunn til at selskapet velger å gå inn på eiersiden i Pronofa.

– Vi ønsker å være aktive bidragsytere til grønn omstilling. Vi har stor tro på fremtidsutsiktene til Pronofa, og vi ønsker å bidra til å muliggjøre et skifte til mer bærekraftig dyrefôr. Vi ser et betydelig potensial i å bruke alternative proteiner i vår egen kyllingproduksjon og på den måten fase inn nye optimalt bærekraftige proteinkilder i kyllingfôr, sier han.

Foto: Rema 1000

Reitan eier gjennom Reitan Retail kyllingprodusenten Norsk Kylling som leverer kyllingprodukter under merkevarene Solvinge og Stange til REMA 1000. Norsk Kylling har i lengre tid hatt et prosjektsamarbeid med Pronofa og vil gjennom denne investeringen gå inn i Pronofas styre og ta en aktiv rolle i selskapets videre utvikling.

Pareto Securities og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere for emisjonen. Advokatfirmaet Thommessen er selskapets juridiske rådgiver.