Sinkaberg raser mot «stamping out»-forslag: – Metoden har aldri fungert for PD

Nyheter
752

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen kaller bruk av «stamping out» i forbindelse med PD for en «feilslått strategi».

I forrige uke skrev iLaks at Mattilsynet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har utarbeidet et høringsforslag til en bekjempelsesplan for sykdommen PD (pankreassykdom), hvor det kommer frem at det vurderes å gjeninnføre umiddelbar utslakting/destruksjon («stamping out») ved påvisning av PD i produksjonsområde 7 fra Buholmråsa til Sømna.

Forslaget skaper harme hos flere politikere i i Nærøysund i Ytre Namdalen i Trøndelag. I 2017 førte Mattilsynets pålegg om «stamping out» for å bekjempe PD i Nord-Trøndelag, til massepermitteringer i oppdrettsnæringen. I dag er P07 fritt for PD.

– Feilslått strategi
Nå går også konsernsjef i SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg, hardt ut mot forslaget, som han mener er uforståelig.

– Metoden har aldri fungert for PD, som den faktisk har gjort opp mot andre sykdommer. For meg blir det da ulogisk at det igjen foreslås. Det er en feilslått strategi som ikke løser utfordringen, men som bare skader bestemte aktører og alle de som er avhengig av driften i disse selskapene, sier Sinkaberg til Namdalsavisa.

I likhet med hva leder Nærøysund Venstre, Bjørn Ola Holm, har uttalt i sitt høringssvar, forteller også Sinkaberg at oppdrettere i regionen har samarbeidet tett om bruk av andre virkemidler enn «stamping out».

– Vi har utvidet kapasiteten på brønnbåt for å gjennomføre sikker håndtering av fisk med virus. Videre er smolten vaksinert mot PD før utsett, og selskapene i Namdalen samarbeider om flere ulike biosikkerhetstiltak. Kombinasjonen av denne innsatsen var det som fungerte, og førte til at viruset kom under kontroll etter en periode med PD. At nå selskapene i vår region igjen risikerer å bli påført «stamping out» med alle sine svært negative utslag er dermed ikke til å forstå, sier Sinkaberg.

Utvidet frist
Det var kommet inn ni høringssvar da fristen gikk ut 1. september. Nærings- og fiskeridepartementet har i etterkant fått kritikk for at høringen ble lagt ut 28. juni, som var midt i fellesferien. Ifølge Namdalsavisa skal flere høringssvar ha kommet inn i etterkant av den første fristen.

Nå er fristen utvidet til 30. september.

– Bekjempelsesplanen mot PD ble sendt på høring på det tidspunktet forslag til plan var ferdigbehandlet i departementet. Høringsfristen ble satt til 1. september siden det har vært behov for å beholde god fremdrift i saken med å få på plass nye forskrifter. Siden vi er klar over at sommeren er ferietid i Norge har vi likevel vist fleksibilitet overfor de aktører som har henvendt seg til departementet med beskjed om at høringsfristen vil bli vanskelig å overholde. Vi vil vurdere alle høringssvar vi mottar, også høringssvar som leveres etter oppsatt frist. SinkabergHansen er blant dem som har fått utsatt frist. Vi oppfordrer aktører som ønsker å svare, men som ikke har rukket det innen fristen, til å ta kontakt med departementet, skriver fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en e-post til iLaks.

Svaret fra Nesvik er for øvrig ganske identisk med begrunnelsen statssekretær Roy Angelvik ga lokalavisen Ytringen 3. september.