Simona Stadpipe har tredoblet omsetningen på fem år. Nesten alt er knyttet til landbasert oppdrett

Nyheter
0

Selskapet omsatte for 107 millioner kroner i 2020.

Simona Stadpipe ligger, som navnet antyder, på Stadtlandet. Det er kort vei til Måløy og Ålesund, hvor en rekke aktører satser hardt på landbasert oppdrett av laks.

– Vi ligger sentralt til i forhold til mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet, og spesielt med tanke på mye av den utviklingen som nå skjer innen landbasert oppdrett, sier gründer og daglig leder Nils Per Sjåstad til Nemitek.

Tysk partner
Selskapet ble etablert i 1995, og var frem til i fjor heleid eid av Sjåstad-familien. Da ble 75 prosent av selskapet solgt til tyske Simona AG, og Stadpipes formelle navn er i dag Simona Stadpipe.

– Vi har med det fått en internasjonal partner som gjør det lettere for oss å realisere våre internasjonale ambisjoner, sier Sjåstad.

Han forteller at selskapet som begynte som en ren rørleggerbedrift i dag er et av landets ledende aktører innen avanserte rørsystemer.

– De siste fem til seks årene har stadig mer av våre aktiviteter handlet om landbaserte oppdrettsanlegg. Dette er avanserte prosjekter hvor kravene til både vannkvalitet og temperatur er strenge. Vi har spesialisert oss på å prosjektere, 3D-designe, produsere, levere og installerer rørinstallasjoner til denne typen anlegg, sier Sjåstad.

Foto: Simona Stadpipe

Kontrakter
Selskapet er involvert i en rekke prosjekter og rett før sommeren signerte de to større kontrakter. Den ene kontrakten er med totalentreprenør Artec Aqua på Byggetrinn 1 av Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy.

– Kontrakten gjelder komplett produksjon, levering og montering av rør og rørdeler på anlegget, sier markedsansvarlig hos Stadpipe, Mathilde M. Grøttebø-Sjåstad.

Den andre kontrakten er med Pure Salmon Kaldnes på prosjektering, levering og installering av komplett rørteknisk anlegg på SalMar Tjuin i Malm i Steinkjer.

Simona Stadpipe gjorde opp 2020 med et resultat før skatt på nesten 2,7 millioner kroner.

Når det gjelder inneværende år, så synes Stadpipe-sjefen at det er litt for tidlig å si noe omsetning og resultat.

– Men aktiviteten er veldig bra. Vi ligger derfor godt an, også sammenlignet med 2020, sier Sjåstad.