Siktet for å ha trengt seg inn på Grieg Seafood-anlegg: – Hadde ikke noe valg

Nyheter
1473

Den svenske journalisten og sportsfiskeren Mikael Frödin må møte i Alta tingrett – siktet for siktet for såkalt «trespassing» (eiendomskrenkelse på norsk). 

FOTO: Mikael Frödin

Det var 21. juli i fjor at Frödin dykket og filmet laks på lokalitet Hesten til Grieg Seafood i Altafjorden. Grieg Seafood politianmeldte Frödin, som ble ilagt bot på 10.000 kroner for brudd på akvakulturloven. Loven sier at man ikke kan ferdes nærmere enn 20 meter fra et oppdrettsanlegg.

Frödin nektet å vedta boten, og må derfor møte i retten 2. november.

Innrømmer å ha trengt seg inn
På sin Facebook-side innrømmer Frödin å ha trengt seg inn på anlegget, men nekter for å ha begått en kriminell handling.

«Vi samlet informasjon, og det er min forpliktelse som journalist å vise offentligheten den negative innvirkningen oppdrett har på økosystemer», skriver Frödin.

Film- og fotomaterialet viser blant annet syk og deformert fisk, og skal publiseres i forbindelse med en film som kommer ut våren 2019.

«Da førstegangsinformasjon om forholdene i oppdrettsanlegg i Altafjorden var nødvendig, så hadde jeg ikke noe valg. Vi måtte bryte loven for å dokumentere situasjonen», skriver Frödin videre.

Ifølge Frödin er dette bildet tatt hos Grieg Seafood. FOTO: Mikael Frödin

– Handlet i lovlig nødrett
Advokat Svein Holden i advokatfirmaet Hjort, som representerer Frödin i retten, sier at Frödin handlet i lovlig nødrett.

-Hans formål var kun å innhente informasjon for å belyse virksomhetens innvirkning på miljøet, sier Holden, som kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse.

På spørsmål om man kan være sikker på at bildene er fra Grieg Seafoods anlegg i Altafjorden, svarer Holden til Dagens Næringsliv:

– Så langt jeg vet er bildene fra det anlegget, ja.

Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood, sier følgende om at Frödin hevder å handlet i nødrett:

– Da har vi tydeligvis veldig forskjellig oppfatning av hva nødrett er for noe. Men ut over det har vi ingen ytterligere kommentarer til saken.