Sikret seg konsesjon for 24.000 tonn laks på land. Byggearbeidet starter til våren

Nyheter
0

Baring Farsund har fått konsesjon for et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Lundevågen i Farsund.

Selskapet, som har eiere fra Sørlandet og Austevoll i Vestland, skal bygge Sørlandets største landbaserte anlegg for postsmolt og matfisk. Ferdig utbygd vil anlegget ha et areal på over 80.000 kvadratmeter bygningsmasse og en årlig produksjonskapasitet på inntil 24.000 tonn laks.

Baring Farsund er glad for at Agder fylkeskommune har gitt grønt lys for prosjektet.

– Vi har jobbet i flere år med oppdrettsplanene og har hatt god dialog med lokale myndigheter i hele prosessen. Det er givende å drive med næringsutvikling når lokalpolitikere og myndigheter ønsker oss vel og vil bidra til vekst for den blå næringen på Sørlandet, sier styreleder Roald Reme i en pressemelding.

99,5 prosent av sjøvannet som brukes i produksjonen, blir resirkulert. Anlegget skal hente all energi fra fornybare kilder, som sol, vind og vann.

Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund, er glad for at konsesjonen kom på plass.

– Dette er et viktig industriprosjekt som vil gi store ringvirkninger for Farsund og hele regionen. Baring Farsund vil skape verdier og nye arbeidsplasser. Vi blir en kompetanseregion for bærekraftig og landbasert produksjon av sjømat, sier Abrahamsen.

Entreprenørselskapene BRG og Billund er tiltenkt kontraktene for anlegget i Farsund. Prosjekteringen er godt i gang og entreprenørene forbereder seg til byggestart første halvår 2022.

– Vi ser frem til å komme i gang med byggingen. Et landbasert anlegg for postsmolt- og matfiskproduksjon er et stort og spennende byggeprosjekt for BRG, sier daglig leder i BRG, Gunnar Thompson.