Sikrer seg kapasitet til å behandle 135 millioner smolt

Nyheter
0

Previwo investerer i økt produksjonskapasitet.

“For å sikre leveranser, spesielt i høysesong og med den generelle etterspørselsveksten vi opplever, investerer vi nå 12 millioner kroner i nytt produksjonsutstyr,“ skriver Oslo-baserte Previwo i en pressemelding.

“Vi har nå kapasitet til å produsere 1.200 liter Stembiont per uke. Med det nye fermenteringssystemet ferdig installert nesten tredobler vi nå kapasiteten – til 3.500 liter per uke. Avtalen er inngått med Belach Bioteknik, og det nye fermenteringssystemet er planlagt ferdig installert og i drift i produksjonslokalene våre i løpet av tredje kvartal 2022.“

Previwo produserer og selger Stembiont. Stembiont er et mikrobielt forebyggende fiskehelseprodukt av farmasøytisk kvalitet, som forbedrer og styrker fiskens mikrobiom. Produktet ble lansert i 2020.

“Stembiont er ikke hyllevare og har en holdbarhetstid på åtte uker. Den økte kapasiteten gir oss og kundene våre økt fleksibilitet, og i enda større grad mulighet til å garantere leveranser, spesielt i høysesong,“ heter det i meldingen.

Det går cirka 100 liter Stembiont per 100.000 laks, og denne oppskaleringen gir selskapet mulighet til å behandle 135 millioner laksesmolt per år.