Shortsalget øker i styrke

Nyheter
214

Shortsalget i Marine Harvest, som kan ha bidratt til å presse ned aksjekursen de siste par uker, øker. Ifølge Finanstilsynets shortsalg-register er det nå registrert aktive short-posisjoner i 28,8 millioner aksjer i oppdrettselskapet.

Milliard-short
Det tilsvarer en verdi på 4,3 milliarder kroner. Shortposisjonene utgjør nå 6,4 prosent av Marine Harvests børsverdi.

Fakta

Short-salg er en strategi hvor en investor inntar en posisjon i et aktivum, som en aksje, med hensikt å profittere på prisnedgang. En vellykket slik strategi innebærer at en låner aktivumet og selger unna umiddelbart til gjeldende pris, for deretter å kjøpe det tilbake senere til lavere pris, forutsatt at prisen har falt.

Kun Norwegian (1o,1 prosent) og de to oljeserviceselskapene Subsea 7 (9,4 prosent) og PGS (7,9 prosent) har registert en større andel short-posisjoner relativt til markedsverdien på Oslo Børs.

Den siste tunge transaksjonen i Marine Harvest ble registrert tirsdag, da Europe Asset Management solgte 4,8 millioner aksjer.

Går solo
Det er ikke registrert vesentlige short-posisjoner i andre lakserelaterte aksjer på Oslo Børs. Marine Harvest er den desidert mest omsatte og likvide aksjen i denne industrisektoren.

Marine Harvests aksjekurs har falt 5,2 prosent siden toppnoteringen i romjulen.