Sesongansatte vil kunne miste retten til dagpenger

Nyheter
543

Ansatte i sjømatindustrien rammes hardt med dagpengeendring, mener Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Regjeringen vil redusere maksimal perioden for hvor lenge permitterte i fiskeindustrien kan motta dagpenger. Dagens særregel innebærer at man kan motta dagpenger i 52 uker i en periode på 18 måneder. Dette foreslår regjeringen å redusere til 26 uker.

Fakta

Endringer dagpenger: Særregel for permitteringer i fiskeindustrien betyr at permitterte kan motta dagpenger under permittering i inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder, mens hovedregelen ved permittering er 26 uker. Regjeringen foreslår å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker i løpet av 18 måneder slik at den blir som i regelverket for permitterte for øvrig. Endringen foreslås iverksatt fra 1. juli 2020.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) frykter at konsekvensene av dette blir at ansatte i deler av næringen som har korte sesonger vil kunne miste retten til dagpenger og dermed bli uten inntekt i perioder. Dette vil igjen kunne medføre at bedrifter mister ansatte med høy kompetanse. Denne næringen har i dag et stort antall innleide og midlertidige ansatte. Blir forslaget fra regjeringen vedtatt vil det bli enda flere uten fast jobb i industrien.

NNN ønsker at denne viktige næringen skal ha helårlige arbeidsplasser. Slik er det dessverre ikke i store deler av fiskeindustrien. Råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar, og da må en ha ordninger som fungerer både for de ansatte og bedriftene.

– Regjeringen mangler fullstendig forståelse for sjømatindustriens problematikk når det gjelder råvaretilgang. Denne endringen i dagpengeordningen vil ramme ansatte i deler av industrien hardt, slår forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen fast.