Ser tredobling av mulig produksjonsareal for dynamisk Havfarm

Nyheter
1835

– Størrelsen betyr noe, sier Håkon Ådnanes, prosjektleder for NSK Ship Design.

Den 450 meter lange stålkonstruksjonen Havfarmen er Nordlaks-eier Inge Bergs prestisjesatsing og en sentral del av vekststrategien til stokmarknesselskapet. NSK Ship Design er ansvarlig for utvikling og bygging av Havfarmen, i nær dialog med Nordlaks.

Første inntrykk
Under et seminar i regi av Seafood Innovation Cluster i Bergen tirsdag ettermiddag, forteller Ådnanes at han har vært bekymret for både stivhet, lengde, fisk og mannskap.

– Den kan bli knust av bølgene, folk kan dø, sier han når han skal legge ord på sine første inntrykk av ideen.

Bjarne Johansen, miljørådgiver Nordlaks, var imidlertid mer bekymret for fisken som skal stå i anlegget som har hentet inspirasjon fra jack-up-rigger, halvt nedsenkbare oljerigger, i tillegg til ordinære oppdrettsanlegg.

Tre ulike versjoner
Design og byggeprosess var følgelig svært opptatt av å ivareta både fisk og utstyr. Derfor har NSK/Nordlaks utviklet tre ulike versjoner av Havfarmen, en henholdsvis dynamisk, stasjonær og flyttbar variant.

Den statiske Havfarmen, piloten, er låst på én lokalitet.

En flyttbar variant betyr at denne kan bruke en svært eksponert lokalitet store deler av året.

Den dynamiske varianten har ikke fortøyninger, og kan dermed ta i bruk lokaliteter på åpent hav. Den kan kontinuerlig tilpasses vær og skiftende forhold. Det er særlig denne varianten som vil kunne ta i bruk vesentlig større sjøarealer enn hva konvensjonelle anlegg kan.

Etter skjema
Men byggeprosessen ligger etter skjema.

– For å være ærlig, så er vi ikke der vi ønsker å være. Verftet er tomt, sier Johansen. – Havfarmen to og tre, de dynamiske, de har blitt avslått.

Nordlaks har mottatt ti utviklingskonsesjoner, langt unna de omsøkte 39 konsesjoner.

– Havfarm to og tre har et massivt potensiale, sammenlignet med Havfarm en, understreker Ådnanes. I arealutnyttelse vil versjon tre kunne utnytte fem ganger større areal enn Havfarm-piloten, versjon en.

Nordlaks har påklaget dette vedtaket fra Fiskeridirektoratet.

– Og vi er trygge på at vi vil lykkes. Vi er stolte av å være deltakere i dette prosjektet, sier Ådnanes videre.