Ser massiv etterspørsel etter bærekraftige fôrråvarer i årene som kommer

Nyheter
900

Etterspørselssuget etter oppdrettet sjømat stiller krav til nye råstoffkilder.

7.667.683.865. 7.667.683.866. 7.667.683.867.

En klokke løper på skjermen bak henne. Den viser en live-oppdatering av verdens oppsiktsvekkende raskt økende befolkning.

Verdensbefolkningen skal ha mat. Og behovet som kommer i tiårene fremover er stigende.

Sourcing
– Havet er en god kilde til protein, sier Skretting-sjef Therese Log Bergjord under dagens Aqkva-konferanse i Bergen.

Hun påpeker at fiskeoppdrett allerede er større enn all fangst av fisk globalt.

En av tre laks i verden fôres av Skretting. Og sourcing av fôrråstoff er høyt oppe på agendaen i selskapet.

– Vi tror at det må produseres 45.000 tonn mer råvarer per år i årene fremover – og det må gjøres bærekraftig, understreker hun.

Viktig
Tradisjonelt har laks, og annen oppdrettsfisk, vært fôret av en diett bestående av fiskemel og -olje, supplert av kornprodukter, soya, hvete og raps. Blant de nye fôrkildene er både insekter og alger.

– Skretting er blitt store, vi har 30 fabrikker i 19 land, vi produserer over to million tonn fôr årlig. Laks er viktig for oss, og utgjør over halvparten av fôret vi produserer, bemerker Log Bergjord.

Hun leder 3.500 ansatte fra hjembyen Stavanger.

– Vi er ett av de største selskapene, og derfor må vi ta et stort ansvar.