Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon hos laks

Nyheter
2399

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks gitt data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015.

Klar sammenheng
INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

«På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode», heter det i pressemeldingen.