Ser et marked for insektprotein på en halv million tonn i løpet av ni år

Nyheter
0

Fluer og larver kan dekke deler av laksens fremtidige diett.

North Atlantic Seafood Forum (NASF) sparkes i gang tirsdag. Nytt av året er «Aquaculture Feed Summit», hvor aktører som Cargill, Veramaris, Corbion, Aker BioMarine og Aquaterra har kunnet «pitche» sine bidrag til å styrke bærekraften knyttet til fiskeoppdrett.

Helene Ziv-Douki, nyansatt toppleder for Cargill Aqua Nutrition, forteller at fôr utgjør «opptil 90 prosent av klimaavtrykket fra lakseoppdrett». Fôrleverandøren Cargill har en ambisjon om å kutte dette klimaavtrykket med 30 prosent innen 2030.

Les også: Hun er ny global leder for Cargill Aqua Nutrition

Råvarer
Til det trengs det nye og alternative råvarer til fiskefôret. En av de proteinkildene det knytter seg høye forventninger til er insekt.

Justin Sherrard, global strategist animal protein i Rabobank, spår at det globale markedet for insektprotein vil være på en halv million tonn innen 2030.

– Vi vil se det blant annet innen svinefôr, men det er i fiskeoppdrett vi vil se majoriteten av markedsveksten, sier Sherrard.

Les også: Sikter på 50.000 tonn insektslarver til fôrproduksjon – og vil på børs

Flaskehalser
Han estimerer et volum på 200.000 tonn i fiskeoppdrettsfôr basert på insekt innen ni år.

– Så det er fortsatt relativt lite sammenlignet med fiskemel, men det viser sterk vekst.

– Selv om jeg er positiv til insekt, og jeg er positiv til insekt, understreker han: – vil det ikke bare bli enkelt.

Les også: Soldatfluelarvene på Åmøya vil mette 10.000 tonn laks

Sherrard ser for seg en rekke utfordringer for å kunne utvikle denne proteinkilden – og integrere den i verdikjeden. Det er særlig legalt rammeverk, markedsføring, FoU og finansiering han ser for seg blir de trangeste flaskehalsene.

Innovasjon
Utfordringene knyttet til myndighetenes rammeverk og finansiering var nettopp hovedutfordringene til brødrene Ole og Asbjørn Torrissens oppstartselskap Ecoprot, som iLaks nylig avla et besøk.

– For noen år siden år siden ble skrytt mye av hvor mye innovasjon som ble skapt av forskningstillatelser. I dag sier det ikke er innovasjon som er hensikten, men kun forskning. Ser vi på det som er tildelt av tillatelser, er alle industrielle forskningstillatelser, uttalte Ole Torrissen.