Ser 30 prosent produksjonsvekst de neste seks år, men kun en brøkdel vil komme på land

Nyheter
932

Åpne anlegg i sjø vil dominere veksten en god stund til, spår Bakkafrost.

Verdens lakseproduksjon vil øke med 645.000 tonn, tilsvarende i underkant av fire prosent årlig, frem til 2025. Det spår ledelsen i Bakkafrost, som idag arrangerer kapitalmarkedsdag for kunder, investorer og banker, hjemme på Færøyene.

Kilde: Bakkafrost

Moderat vekst
Det betyr en tilbudsvekst godt under den historiske etterspørselsveksten på seks til åtte prosent, noe som bør tyde på fortsatt høye laksepriser i perioden.

Norge vil stå for mesteparten av produksjonsveksten, nærmere bestemt 359.000 tonn, fremgår det av presentasjonsmaterialet fra selskapet.

Den mye omtalte, og i varierende grad finansierte, landbaserte oppdrettsvirksomhet vil ikke slå nevneverdig ut på markedsbalansen. Kun 53.000 tonn laksefisk vil bli slaktet fra landbaserte anlegg i 2025, tror Bakkafrost.

Lite fra Chile
Verdens nest største lakseoppdretter, Chile, vil ikke øke produksjonen nevneverdig i perioden. Kun 77.000 tonn, tilsvarende en økning på 1,7 prosent årlig, tror Bakkafrost chilenske oppdrettere vil øke de neste seks år.

For sitt eget vedkommende, estimerer Bakkafrost en økning i slaktevolum på hele 70 prosent innen 2023. Denne økningen skal i vesentlig grad komme basert på utsett av større smolt, bedre utnyttelse av konsesjoner og utvikling av nye produksjonsområder.