Senjaoppdretter har generert 320 millioner utbyttekroner på to år

Nyheter
1223

Sterkt og stabilt resultat for Flakstadvåg Laks.

«Foruten driftsforstyrrelser som følge av dårlig vær og stengte veier, har driften ved anleggene gått som normalt», skriver styret i sin årsberetning.

Både omsetning og resultat i 2019 holdt seg forbløffende jevnt med hva tilfellet var i 2018. Resultatet før skatt økte kun marginalt, med 1,7 prosent.

Også utbyttet er uendret. Styret har satt av 160 millioner kroner i utbytte for siste regnskapsår – identisk med året før. Med det har Flakstadvåg Laks’ aksjonærer håvet inn 320 millioner kroner i utbytte på to år.

Flakstadvåg Laks 2019 2018 Endring
Omsetning 593,6 565,6 5,0 %
Driftsresultat 228,3 223,8 2,0 %
Resultat før skatt 227,5 223,8 1,7 %
       
Driftsmargin 38,5 % 39,6 %  
       
Alle tall i millioner kroner    
       

Sammen med datterselskapet Kvalitetsfisk og tilknyttede selskap Akvaprins og Søndre Torsken Boligutleie, inngår selskapet i konsernet Brødrene Karlsen Holding. Brødrene Karlsen Holding eier 42,2 prosent av de utestående aksjer i Flakstadvåg Laks, mens Akvafarm eier det resterende.

Det har foreløpig ikke lyktes iLaks å få en kommentar til saken fra selskapet.