Selskapet skulle bli en «ledende aktør innen utvikling av smarte løsninger til oppdrettsanlegg». Nå er det konkurs

Nyheter
1197

Havbrukskonsulentene er konkurs.

Ifølge en kjennelse fra Haugaland tingrett, som iLaks har fått tilgang på, fremgår det at Havbrukskonsulentene har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Under et rettsmøte torsdag ble det opplyst at gjelden i selskapet er på nærmere 1,3 millioner kroner, og at selskapets aktiva vesentlig består i bankinnskudd og driftsløsøre med en samlet anslått verdi på drøyt 359.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i torsdagens kjennelse.

Havbrukskonsulentene holder til i Kopervik i Rogaland. Næringsforeningen Haugalandet omtalte selskapet slik i forbindelse med en «Havbrunch» med tidligere forskningsminister Iselin Nybø (V) sommeren 2018:

«Geir Ivar Lanes har etablert Havbrukskonsulentene as og har som visjon å «bli ledende aktør innen utvikling av «smarte løsninger» til oppdrettsanlegg.» Han mener bransjen har et stort behov for innovasjon og prosesskontroll, og ser et marked i en næring med god betalingsevne».

Havbrukskonsulentene har også tidligere fått millionstøtte fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til prosjektet «Utvikling av et overvåkningssystem for automatisk deteksjon av notskader».

Første skiftesamling etter konkursen er berammet til 7. januar 2021.