Selskapet ble stiftet av en tysk røkelaksbaron. De siste 20 år har Hjaltland vært en norsk kasteball

Kommentarer
0

Norske vikinger i vesterled har gjort bomkjøp flere ganger.

Rudolf Laschinger hadde god grunn til å glise. En vinterdag i 2001 solgte han seg ut av lakseoppdrett. Den tyske lakserøkeren hadde bygget opp en virksomhet som produserte 14.000 tonn laks på Shetland. I tillegg hadde han en håndfull konsesjoner og en tredjedel av Sotra Fiskeindustri i Norge.

Nå var det på tide å høste.

– Avtalen sikrer et godt hjem for oppdrettsvirksomheten. Laschinger Aqua Group vil nå fokusere på å styrke den posisjonen som Laschinger GMBH har som den ledende leverandør av røkt laks i Tyskland. Vi vil også øke vår andel i det øvrige europeiske markedet, uttalte Rudolf Laschinger i en pressemelding.

Katten i sekken
Laschinger cashet inn en halv milliard. Timingen kunne knapt vært bedre. Et drøyt halvår seinere sto lakseprisen i 15 kroner.

Så hvem var det som hadde kjøpt katten i sekken?

Det var et konsortium bestående av de to oppdrettselskapene Sjøtroll og Bremnes Fryseri, begge med 35 prosent. I tillegg fikk Hallvard Lerøy, Coast Seafood og Angus/Ivor Johnsen ti prosent hver.

De kalte det nyinnkjøpte selskapet Hjaltland, etter det gamle vikingnavnet for Shetland.

I kjelleren
Hjaltland-prosjektet ble fort blytungt. Særlig for storaksjonærene Sjøtroll og Bremnes, som hadde nok å stri med hjemme idet lakseprisen gikk i kjelleren og sendte næringen inn i sin dypeste krise på ti år. I tillegg slet de med dårlige lokaliteter, høy tetthet mellom oppdrettsanlegg og friske lusepåslag i det grunne farvannet i den shetlandske skjærgården.

Sommeren 2003 var egenkapitalen tapt. Gjelden nærmet seg 550 millioner kroner.

– Det er behov for ny egenkapital. De må skje en kapitaltilførsel, og styret er i dialog med fremmedkapitalen, uttalte Helge Singelstad til IntraFish. Han var den gang styremedlem i Hjaltland og finansdirektør i Lerøy.

Styreleder i Lerøy Seafood Group, Helge Singelstad. Her fra en tidligere anledning i samtale med statsminister Erna Solberg. FOTO: Aslak Berge

Overtatt av kreditor
Sjøtroll fikk smake det først. Aksjemajoriteten i Sjøtroll ble overtatt av selskapets fôrleverandør, BioMar, som seinere skulle selge denne eierposten videre til Lerøy. Før det kvittet BioMar seg med Hjaltland-aksjene.

Kjøper var en annen oppdretter som trengte å feite opp balansen i forkant av en børsnotering.

Grieg Seafood hadde syslet med lakseoppdrett i Ryfylke i ti år, med vekslende hell. Produksjonskostnadene var høye, resultatene lite å skryte av. I forbindelse med børsnoteringen i 2007 kjøpte selskapet opp tre andre oppdrettere, Volden i Finnmark, Hjaltland på Shetland, samt en håndfull konsesjoner på Vancouver Island i Canada.

Per Grieg jr

Kastet kortene
Potensialet på Shetland var uomtvistelig stort. Selskapet satt på konsesjoner med et potensiale på 30.000 tonn. Hjaltland skulle være et «turnaround-case», men viste seg snart å være vanskelig å få skikk på. Så vanskelig at Grieg-styret i 2016 kastet kortene og la selskapet ut for salg.

Nå, etter fem år uten kjøpere, ser det ut til at en kjøper har meldt seg. Også denne gang er det Lerøy, sammen med forretningspartneren SalMar, gjennom det felleseide Scottish Seafarms (SSF), som ser ut til å få tilslaget.

Om ikke annet, så ser det ut til at prislappen på Hjaltland har blitt firedoblet de siste 20 år. Det ryktes at SSF har bydd 2,1 milliarder kroner. Inflasjonen har også nådd laksebransjen. Men de biologiske utfordringene som har ridd shetlandsk oppdrett som en mare, er der fortsatt.