Seksdoblet offentlig støtte til oppdrettsmotstand

Nyheter
1190

Elveeierorganisasjonen Norske Lakseelver er en av landets tydeligste lobbyister mot vekst i oppdrettsnæringen. Agendaen deres er å få næringen til å gå fra åpne til lukkede anlegg, samt sørge for merking av oppdrettsfisken. Representanter fra Norske Lakseelever møter jevnlig til høringer i Stortinget, pleier nær kontakt med rikspolitikere og formidler sin oppdrettsmotstand over sosiale og tradisjonelle medier.

Økt tilgang
Skal en vurdere effekten av arbeidet opp mot målsetningen, har arbeidet delvis lyktes. Det har ikke vært nevneverdig vekst i norsk oppdrettsproduksjon de siste fem år, men det er fortsatt en vei å gå for lukkede anlegg og merking av fisk.

Arbeidet i Norske Lakseelver krever finansiering. Og tilgangen på kapital er sterkt økende.

Dokumenter fra Miljødirektoratet, som iLaks har fått innsyn i, viser at overføringer fra Miljødirektoratet til Norske Lakseelver har økt fra 503.400 til 3.223.200 kroner fra 2012 til 2016.

Det er mer enn en seksdobling på fire år.

Inntektene inneholder blant annet oppgjør for møteutgifter, reisekostnader og deltakelse ved konferanser.

Flere ansatte
Men det er ikke utelukkende Miljødirektoratet som sponser aktiviteten i Norske Lakseelver. I 2015 mottok Norske Lakseelver 505.000 kroner i støtte fra landbruks- og matdepartementet.

Pengene har kommet godt med. I perioden fra 2013 til 2015 har Norske Lakseelver gått fra to til fem ansatte.

Norske Lakseelver har ikke returnert iLaks’ henvendelser.

Pengeoverføringer fra Miljødirektoratet til Norske Lakseelver 2010-2016.