– Sedasjon før termisk behandling mot lus gir bedre fiskevelferd

Nyheter
1056

For å ivareta fiskevelferden under termisk behandling er det viktig å benytte den laveste temperaturen som gir effekt mot lus. Sedasjon vil i tillegg kunne redusere påkjenningene på laksen, mener veterinær Lars A. Speilberg i Scanvacc.

Nye undersøkelser gjort av Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet styrker oppfatningen om at avlusing med varmt vann kan stresse laksen og forårsake smerte.

Sedasjon, altså en lett bedøving av fisken, har vært benyttet i lakseoppdrett i mange år. Derfor har vi mye kunnskap om hvordan sedasjon virker på fisken, med mildere reaksjon på stressende håndtering, sier veterinær Lars A. Speilberg i Scanvacc.

Han forteller at bedøvelsesmidlene som benyttes på laks har lokalbedøvende effekt hos mennesker. Smertereseptorene hos fisk og folk er av samme type, og det er derfor ikke overraskende at forskning har gitt klare indikasjoner på smertestillende effekt av bedøvelsesmidlene også på fisk.

Nyere studie fra Universitetet i Tasmania
Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon. Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde lavere nivåer av stressparametere i blodet, var roligere i varmtvannet og restituerte raskere enn kontrollfisk.

– Liknende resultater ble vist i et forsøk utført ved SINTEF Sealab allerede i 2012. Lett sedasjon gav mindre voldsom fluktadferd i varmtvannet og reduserte risttapet. Dette kan forklares ved en generell beroligende effekt, men også ved redusert smerte, sier Speilberg.

Tilbakemeldinger fra felt viser at en betydelig andel dødfisk etter termisk avlusning har hjerneblødninger og andre skader som kan forklares ved slag mot veggene i tanken. En roligere fisk i avluseren bør derfor være en ubetinget fordel.

Samfunnet forventer skånsom behandling
Speilberg mener at hensynet til god dyrevelferd blant annet innebærer at vi mennesker bør redusere stress og smerter hos produksjonsdyr så mye som mulig. Det er etisk riktig å gjøre, og for lakseoppdretterne er god dyrevelferd en forutsetning for å styrke det offentlige omdømmet.

I dag sederes hester, storfe, hunder, katter og andre dyr for å gjøre håndtering lettere og mer skånsom for individet.

– På samme måte kan sedasjon være et nyttig verktøy for å bedre velferd, redusere stress og skader i fiskeoppdrett, der håndtering er uunngåelig i mange situasjoner. Termisk avlusing er helt klart en av disse, sier Speilberg.

Han legger til at det er stor enighet om at termisk avlusning er en påkjenning for fisken.

– Skal metoden kunne benyttes fremover må det gjøres tiltak for å gjøre den mer skånsom. Sedasjon kan være ett mulig slikt tiltak, sier Speilberg.