SEB venter prisreduksjon hos supermarkedkjedene

Nyheter
1177

Vil kunne stimulere sluttkundens etterspørsel etter laks.

Laksepris til oppdretter har falt tungt mer eller mindre sammenhengende i et halvt år. Samtidig har utsalgsprisene hos internasjonale supermarkedkjeder lagt stabilt på et høyt nivå. Dette har dempet etterspørselen etter laks for sluttkunden og med det forsterket prisfallet.

Les også: Solgte en halv million tonn fiskefôr på ti uker

Samtidig har rekordhøyt fôrsalg pumpet opp fiskebeholdningen i sjøen og sementert en tilbudssituasjon som en må mange år tilbake i tid for å finne maken til.

Nå tror SEB at supermarkedenes utsalgspriser for laks kan falle tilbake i 2018.

Les også: Prisstup i spotmarkedet endrer ikke supermarkedenes salgspriser

SEB venter økt laksetilbud inn mot 2018, blant annet drevet av økt utbud fra Chile som ventes å toppe seg i starten av neste år. Meglerhuset påpeker i en rapport at detaljhandelprisene også ligger på en topp, og dermed tynger etterspørselen. Det ventes imidlertid at disse prisene er på vei ned de kommende kvartalene og at utviklingen dermed vil stimulere etterspørselen, skriver TDN Finans, og viser til en analyse fra den svenske storbanken.

Neste års utsalgspris til sluttkunde vil ha en avgjørende betydning for avsetning av oppdrettslaks.