Seacloud kjøper miljøovervåkningsporteføljen til Meox

Nyheter
0

Bluefront Equity-eide Seacloud, som leverer programvare og sensorteknologi for analyse og bruk av miljødata for oppdrettsnæringen, har inngått avtale om å kjøpe miljøovervåkningsproduktene og -programvaren til leverandørselskapet Meox.

Som del av avtalen kjøper Seacloud alle immaterielle- og salgsrettigheter for de populære «Guardian»-produktene. Dette er batteridrevne flytebøyer som måler ulike vannparametere som oksygen, salinitet, vannstrøm, temperatur og turbiditet. Flytebøyene plasseres der kunden ønsker i merden og sender data trådløst opp i en nettsky.

I dag står rundt 570 Guardian-bøyer i oppdrettsanlegg langs hele norgeskysten, samt utenfor Island, Skottland, Færøyene og Hellas. Seacloud overtar ansvaret for vedlikehold og salg av disse.

Guardian

Mer helhetlig
– Målet er å tilby alle kundene til både Seacloud og Meox en mer helhetlig miljøovervåkningsløsning enn de har i dag. Vi ser også frem til å få Guardian-produktene inn i produktporteføljen vår, sier Jens-Harald Jenssen, daglig leder i Seacloud, i en pressemelding.

Partene har ikke oppgitt de finansielle detaljene av transaksjonen, som gjennomføres ved at Seacloud kjøper datterselskapet GuardianAQ fra Meox. Datterselskapet har ingen ansatte.

Seacloud tilbyr i dag sensorer og programvare som gir oversikt over miljøforholdene til fisken. I tillegg har selskapet løsninger som gir oversikt over utstyr, drift og logistikk. Løsningene standardiserer, kvalitetssikrer og effektiviserer arbeidsprosesser for oppdrettsnæringen.

Sensordata fra Guardian-bøyene vil fremover integreres med Seacloud-plattformen. Dermed kan oppdrettere få tilgang til all miljøovervåkningsdata i ett og samme system.

– Gjennom oppkjøpet av produktporteføljen til Meox ekspanderer vi tilbudet vårt innen miljøovervåkning for oppdrettere, som dermed vil få tilgang til enda mer driftsdata gjennom programvaren vår, sier Jens-Harald Jenssen.

Dagens brukere av Meox sin skybaserte programvare vil få tilbud om å ta i bruk Seaclouds programvare. Sistnevnte er blant de aller mest raffinerte og fleksible løsningene på markedet.

Guardian bøye og dashboard

Vekst- og konsolideringsstrategi
Kjøpet av produktporteføljen til Meox er en del av Seaclouds vekst- og konsolideringsstrategi for å bygge opp den mest robuste SaaS-aktøren i oppdrettsnæringen.

I august slo Seacloud seg sammen med programvareselskapet Naviaq for å tilby et enda mer komplett og kostnadseffektivt datadrevet tjenestetilbud til oppdrettsindustrien. Begge selskapene har sjømatinvestor Bluefront Equity som største eier.

Seacloud har hovedkontor i Alta. I tillegg har nyfusjonerte Seacloud/Naviaq kontorer i Trondheim, Namsos og Tromsø.

Meox holder til i Namsos i Trøndelag.