Seaborn økte inntektene med over 700 millioner kroner. Men tjente mindre penger

Nyheter
0

Marginene strammet seg inn for lakseeksportøren, men er fornøyd med omsetningsvekst.

Fjorårstallene er nå offentliggjort, og de viser at Seaborn oppnådde en omsetning på 8.787,7 millioner kroner. De økte dermed omsetningen med 701,6 millioner kroner fra året før.

På tross av omsetningshoppet falt driftsresultatet med 19,5 millioner kroner, og endte på 81,3 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på 0,9 prosent.

Verdens største uavhengige
Administrerende direktør Dag Aksnes er likevel tilfreds med resultatene.

– Vi omsatte for tilsvarende 8,8 milliarder i fjor, og er vel nå verdens største uavhengige sjømataktør. Resultatene etter skatt de tre seneste årene er de beste i Seaborn så langt,  med et gjennomsnitt på 88 millioner kroner, skriver han i en e-post til iLaks.

Aksnes legger til:

– Vi er veldig godt fornøyde med resultatene i Seaborn de senere årene. Dette har gitt oss mulighet for å gi bonuser til de ansatte og utbytte til våre aksjonærer.

Fiskekasse fra Seaborn ombord i båten til Marø Havbruks Elin Tveit Sveen. Foto: Kjartan Aa Berge

Økt totalbalanse
Totalbalansen med nesten 400 millioner kroner ved årsskiftet, fra 908,3 millioner kroner i 2022 til 1.293,1 i fjor. Hovedforklaringen på dette er at varelageret økte med 181,0 millioner kroner og kundefordringene økte med 160,5 millioner kroner.

Med en egenkapital på 281,5 millioner kroner hadde den bergensbaserte eksportøren en egenkapitalandel på 21,8 prosent.

Styret i Seaborn foreslått å betale ut 40,4 millioner kroner til eierne.

Seaborn hadde 71 ansatte i fjor. Det eies av flere oppdrettere, blant annet Osland Havbruk, Marø Havbruk, E. Karstensen Fiskeopppdrett, Eidsfjord Sjøfarm og Ellingsen Seafood. Hovedaksjonær er Kinn-oppdretteren Alex Vassbotten gjennom sitt selskap Bru Eigedom. Han er også styreleder i Seaborn. Vassbotten er for tiden på rallyløp i Asia.

Seaborn 2023 2022 Endring
Omsetning 8.787,7 8.086,1 8,7 %
EBIT 81,3 100,8 -19,3 %
Resultat før skatt 68,6 97,1 -29,4 %
Driftsmargin 0,9 % 1,2 %
Alle tall i millioner kroner