Seaborn økte årsresultatet med 80 prosent

Nyheter
437

Salgsdrevet vekst ga tidenes overskudd.

Bergenseksportøren så omsetningen ese ut med 30 prosent, til 5.630,1 millioner kroner, fra 2018 til 2019. Dette bidro i sin tur til å øke fjorårets driftsresultat til 75,7 millioner kroner – opp fra 43,3 millioner kroner i 2018.

Seaborns eiere deler etter dette et utbytte på 16,2 millioner kroner, i praksis uendret fra året før, fremgår det av selskapets årsrapport.

De største eierne av lakse- og ørreteksportøren er Bru Eigedom (25 prosent), eid av Vassbotten-familien, og Yri Holding (18,8 prosent), eid av visesadministrerende direktør Frank Yri. Deretter følger et kobbel av oppdrettselskaper, herunder Osland Havbruk, SalmoNor, Eidsfjord Sjøfarm, Drageid Laks, Flokenes Fiskefarm, Invilaks, Marø Havbruk, E. Karstensen Fiskeoppdrett, Nordlaks og Mortenlaks.

Ved årsskiftet hadde Seaborn en bokført egenkapital på 190,6 millioner kroner, av en totalbalanse på 949,1 millioner kroner.

iLaks har prøvd å få en kommentar til Seaborn-resultatet fra styreleder Alex Vassbotten, foreløpig uten å lykkes med det.

Seaborn 2019 2018 Endring
Omsetning 5630,1 4330,1 30,0 %
Driftsresultat 75,7 43,3 74,8 %
Resultat før skatt 67,7 37,6 80,1 %
       
Driftsmargin 1,3 % 1,0 %  
       
Alle tall i millioner kroner