Sea Farm Innovations til salgs for 100 millioner kroner

Nyheter
0

Avlusningsaktør lagt ut for salg.

Sea Farm Innovations (SFI) leverer og monterer patenterte systemer for avlusing av laks. Den tekniske løsningen er mobil og kan fraktes rundt av brønnbåter.

«Det patenterte produktet, SFI Systems, selges direkte fra SFI til kunde. Montering, service, oppgradering, etc. leveres i samarbeid med eksterne underleverandører,» heter det i salgsmaterialet.

Systemet gir en avlusningskapasitet på opptil 180 tonn per time. Norge, Chile og Canada utgjør i dag primærmarkedene, og selskapet har blant annet Cermaq på kundelisten.

Åpne for tilbud
– Vi har nylig lagt dette ut for salg i markedet så litt tidlig å si for mye om interessen. Når det er sagt, så har vi interesse fra flere interessenter både direkte fra oppdrettere, men også fra andre selskaper som driver i samme segment som SFI, sier Morten Persson, partner i Bedriftsbørsen, til iLaks.

– Vi er nå der hvor vi påbegynner arbeidet mot finansiell sektor – private investorer med kjennskap til bransjen og markedet.

– Når det gjelder pris, så har vi valgt å være litt «åpne for tilbud», men selskapet har en særdeles god inntjening samtidig som de stadig utvikler nye systemer. Prisen burde ligge i område + 100 millioner, sier Persson.

Kilde: Bedriftsbørsen

Flere land
Konsernet omfatter flere selskaper registrert i ulike land. Salget omfatter virksomheten og samtlige selskaper, inkludert alt av patenter og utstyr. Sea Farm Innovations er etablert med selskapet Spf. Sea Farm Innovations på Færøyene med underliggende datterselskaper Sea Farm Innovations ApS i Danmark og Sea Farm Innovations Norway AS. Eierne besitter også selskapet SFI System ApS.

Spf. Sea Farm Innovations er å anse som eierselskapet, mens driften i hovedsak er basert i Horsens, gjennom Sea Farm Innovations ApS. SFI Systems ApS innehar patentene, som driftsselskapene har lisensiert bruksavtale til.

Virksomheten teller kun fem ansatte. Disse holder til i Horsens i Danmark, hvor de leier et bygg med kontor og lager. Her foregår også all produksjon.