ScaleAQ lanserer filtre på kameraene sine

Nyheter
1905

Havbruksleverandøren ScaleAQ, som blant annet forhandler de mye brukte Orbit kameraene, innfører Snapchat-lignende filtre på kameraene sine. De er i ferd med å slippe Vision 2.0, nyeste versjon av sin kamerastyringsprogramvare og har i denne lagt inn en noe uventet funksjon. 

– Vi mener at dette kan være positivt for røkterne sier Pål Herstad, Director Digital Product Management i ScaleAQ til iLaks.

– Med innføring av fjerndriftsentraler er det ofte slik at en operatør har ansvar for langt flere merder enn tidligere. Det kan det være en fordel om fisken på lokalitet A har på seg Roseborg drakt og på lokalitet B bart og skinnvest, mulighetene er uendelige. Eksemplene er kanskje litt søkte, men vi kan lage alle typer overlag på videostrømmen, her kan røkterne velge selv.

Her er det også åpnet for å utvikle egne filtre.

– De åpne API’ene våre gjør at man også kan utvikle sine egne filtre. Operatørene vil mye raskere kunne identifisere hvilken fiskegruppe en hendelse skjer hos om fisken i merd a har solbriller og merd b sombrero og skjegg, forteller Herstad videre.

– I tillegg kan det jo bli svært lange dager med fôring, spesielt på sommeren og da vil det være kjekt å bryte litt opp i ensformigheten, laks ligner jo stort sett på laks, sier han.