ScaleAQ landet storkontrakt med totalleveranse til Norcod

Nyheter
1770

ScaleAQ signerte nylig siste del av en turnkey-leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen, en av tre lokaliteter fra Norcod på Frøya.

Leveransen består blant annet av fôrflåte, merder, nøter, fortøyning, kameraer, undervannslys, programvare og fôringsanlegg.

– Vi er glade for tilliten Norcod viser oss, sier Geir Erik Bogø, regionsjef-midt ScaleAQ, i en pressemelding. – Det å bli valgt av Norcod viser at den brede kompetansen innen alle områder for havbruk og nær komplett produktportefølje er noe som er etterspurt i markedet.

Geir Erik Bogø. Foto: ScaleAQ

Avtalen gjelder en utstyrspakke til oppdrett av torsk, som Norcod nå trapper opp.

– Norcod setter ut den første fisken på vårparten 2020 på nordsiden av Frøya. Det er en økning i etterspørselen av fersk torsk, samtidig er villfiskpopulasjonen under press og kvoter for fangst av vill torsk reduseres dramatisk. Dette gjør at forholdene ligger til rette for oss til å kunne produsere høykvalitetstorsk på en bærekraftig måte, sier Tsjipke Deuzeman i Norcod.

– ScaleAQ sin lokale tilstedeværelse og ekspertise har vært avgjørende i vårt valg av leverandør, legger han til.

ScaleAQ er blant landets ledende leverandører av oppdrettsutstyr. Gjennom sammenslåingen av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima og Mon Marin, tilbyr de en komplett produktpakke med til oppdrettskunder i mer enn 40 land, gjennom 900 ansatte fra sine 27 kontorer.

Norcod er et resultat av et omfattende evalueringsprosjekt som har pågått de siste årene, hvor det ble sett på mulighetene for å gjøre en industriell satsing på torsk igjen. Konklusjonen med prosjektet var at forutsetningene aldri kunne ha vært bedre med tanke på hovedfaktorene basert på genetikk, kvalitet og marked. Norcod sikter på å bli verdensledende produsent av oppdrettet torsk, og skal følge de høyeste bærekraftstandarder.

Illustrasjon: ScaleAQ