Satte opp rigger i havbruk til havs-område: – Formålet er å hente ut spesielt relevante miljødata

Nyheter
0

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet skal Havforskningsinstituttet hente ut miljødata fra Norskerenna sør.

Tre rigger skal innhente miljødata gjennom et helt år, for å gi bedre kunnskapsgrunnlag for blant annet havbruk til havs. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Riggene har sensorer for strøm, temperatur, salt, oksygen og bølger.

– Formålet er å hente ut spesielt relevante miljødata for havbruk til havs gjennom et helt år slik at sesongmessig variasjon kan belyses, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

– Dataene kommer til å bedre kunnskapsgrunnlaget for havbruk til havs og andre næringer som havvind i området rundt Norskerenna sør, og kommer i tillegg til konsekvensvurderingene, fortsetter han.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: Fiskeridirektoratet

I 2022 gikk Fiskeridirektoratet ut med en anbefaling om å vurdere følgende tre områder for havbruk til havs:

  • Område 2 Norskerenna sør
  • Område 11 Frøyabanken Nord
  • Område 5 Trænabanken

Riggene ble satt ut på tre forskjellige posisjoner ved Norskrenna sør i starten av januar.