Satser to milliarder: Nova Sea gjenopptar byggingen av nytt lakseslakteri på Lovund

Nyheter
0

Styret i Nova Sea har besluttet å gjenoppta byggingen av sitt nye slakteri. Spaden skal settes i jorda i april 2024, og etter planene skal det nye slakteriet ta imot sin første laks i 2026.

Nova Sea har en lang og stolt historie som oppdrettsselskap på Helgelandskysten. Det er litt over 50 år siden den første laksen ble satt i merd utenfor Lovund. Nova Sea ønsker å være en viktig samfunnsbygger og matprodusent i de neste 50 årene som kommer.

– Selskapet vårt ble etablert med et brennende ønske om å skape et levedyktig og attraktivt samfunn for hele regionen vår. Kjærligheten til Helgelandskysten resulterte i det Nova Sea vi ser i dag, med et stort antall arbeidsplasser, og betydelige ringvirkninger for hele regionen. Vi bygger nå bedriften videre, fordi vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør i Nordland også i fremtiden, sier styreleder og majoritetseier i Nova Sea, Aino Olaisen, i en melding.

Aino Olaisen er styreleder i Nova Sea. Foto: Nova Sea

To milliarder
Håkon Lund, ordfører i Lurøy, er begeistret for planene.

– Dette er det beste som kunne skjedd. Denne satsingen vil bidra til at selskapet sikrer dagens arbeidsplasser, i tillegg til at nye etableres. Investeringen på omslag to milliarder, er den største enkelt investering som noen gang er gjort i Lurøy kommune. Den vil ha stor betydning for Lovund som samfunn, og for Lurøy kommune. En slik satsing vil også ha ringvirkninger lang ut over kommunegrensen, og dermed ha stor regional betydning. I dag kan vi feire i hele Lurøy, sier han.

Med det nye slakteriet vil Nova Sea øke slaktekapasiteten betraktelig. Avhengig av aktivitetsnivå, vil slakteriet bidra til ti til 40 nye arbeidsplasser på den lille øya på Helgelandskysten. Dette kommer i tillegg til de arbeidsplassene Nova Sea har der i dag.

– Det gamle slakteriet er utdatert og trangt. Vi må ha et nytt slakteri for å henge med i utviklingen i bransjen. Med denne investeringen får vi et topp moderne og fremtidsrettet slakteri på Lovund. Dette gir en enda bedre hverdag både for fisken vår og for våre ansatte», sier Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea.

Administrerende direktør Tom Eirik Aasjord. Foto: Nova Sea

Byggingen av slakteriet ble satt på vent da regjeringen i fjor høst lanserte grunnrente for havbruksbransjen. De endelige vedtakene for hva skattbar grunnrenteinntekt skal være er enda ikke på plass, men skattesatsen er redusert fra foreslåtte 40 til 25 prosent. I tillegg er formueskattegrunnlaget redusert betraktelig, samt at avgiftene for bransjen har blitt redusert.

Nå iverksetter Nova Sea sin største investering noensinne.

Gi arbeid
– Nå har vi gått gjennom et år med stor usikkerhet som følge av grunnrenteskatten. Men vi ønsker å utvikle lokalsamfunnet vårt, gi arbeid til leverandørene våre, ha god kvalitet på fisken vi selger, samt ta godt vare på våre ansatte. Det er langt viktigere for oss enn grunnrenten, og vi er utrolig glade for å ha et styre som velger å satse så offensivt i ei tid der det fortsatt er mye usikkerhet, fortsetter Aasjord.

Han understreker dog at investeringen er betydelig mer krevende å realisere nå etter at grunnrenteskatten ble innført.

– Investeringen er en stor økonomisk belastning for oss, nå som grunnrenteskatten er innført. Vi forventer at politikerne fremover bidrar med å legge forholdene til rette langs kysten, gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser for oppdrettsnæringa. Nå gjør vi et formidabelt løft for å sikre både oppdrettsnæringen og leverandørindustrien i landsdelen. Vi forventer at politikerne ser nytten i å være med på reisen videre, avslutter Tom Eirik Aasjord.

Investeringen har en samlet estimert ramme på i overkant av to milliarder kroner.

Illustrasjonsbilde av det nye slakteriet på Lovund.