Satser på lusebehandling kun med spylevann

Nyheter
2421

Artic-gruppen oppgraderer sin lusebåt «Artic Sea Service».

Båten er fra før utstyrt med fire FLS avluserlinjer, og er i disse dager i ferd med å montere nyutviklede returvann- og lusefiltetsystem frå FLS som gir økt avlusingskapasitet, samt full oppsamling og destruksjon av all avspylt lus.

Arbeidet foregår på Averøy, i nært samarbeid med FLS. Båten er forventet å være operativ igjen om tre uker.

Skånsom
Artic har drevet behandling av fisk med ikke-medikamentelle metoder (IMM) siden 2015, først på fast TC-kontrakt i Norge og nå på fast TC-kontrakt i Skottland.

Selskapet har utviklet høy kompetanse på avlusning med bruk av FLS sitt avlusningssystem. FLS-systemet er en bærekraftig, effektiv og skånsom avlusningsmetode, med dokumentert gode resultater på fisken.

Daglig Leder, Rune Førde, hos rederiet Artic Sea Service har stor tro på avlusning med kun bruk av sjøvann som ikke er påvirket av hverken kjemikalier eller temperatur.

– Vi mener videre at FLS sitt oppgraderte spylesystem gir svært god fiskevelferd og effektiv fjerning av lakselus. Med ny luseoppsamlere og lusefilter, er dette anlegget nå komplett, sier Førde.

Flåtefornyelse
Artic-gruppen innførte bulktransport av fiskefôr via flere av sine nybygg fra 2003 til 2016, men solgte seg helt ut av fiskefôrfrakt i 2018.

Artic-gruppen vil nå med basis i nye avtaler og opparbeidet kompetanse, starte fornying og økning av sin flåte, innen servicebåter og brønnbåter, hovedsakelig via multifunksjonelle nybygg. Nybyggene er helt nye Artic-konsept.