Sanntidsovervåking av biomasse, digital lusetelling og autonom fôring. Mowi vil digitalisere hele verdikjeden

Nyheter
1621

Verdens største havbruksselskap har utviklet ny strategi for å effektivisere driften ved hjelp av digitalisering og automatisering: Mowi 4.0.

I dag arrangerer Mowi kapitalmarkedsdag der selskapet presenterer sin strategi og planer for de neste årene. Noe av det som blir presentert er planene om hvordan selskapet skal effektivisere hele verdikjeden ved hjelp av omfattende satsing på digitalisering og automatisering.

– Den fjerde industrielle revolusjon er over oss. Dette åpner for en rekke nye muligheter også for Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en pressemelding.

Smart Farming
En sentral del av Mowis nye digitale strategi er å introdusere nye teknologiske løsninger i havbruksvirksomheten. Dette skal ikke bare bedre produktivitet og reduserer kostnader, men også vil forbedre fiskevelferd og bærekraft, kalt Mowi 4.0 Smart Farming.

Mowi har allerede begynt å ta i bruk en rekke løsninger i Norge, og planlegger å ha rullet ut Smart Farming her til lands innen 2025.

Foto: Mowi

Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer kan Mowi utføre sanntidsovervåking av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og overvåking av fiskevelferd.

– Store datamengder kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre det mulig for Mowi å produsere mat på en enda mer effektiv måte enn i dag. Vi vil også kunne sikre en enda bedre fiskevelferd ved å følge med på fiskens adferd og helse på en helt ny og langt mer presis måte enn tidligere, slår Vindheim fast.

Han tror også at denne teknologien vil gi selskapet klarere skalafordeler i sjøfasen enn hva som har vært tilfelle så langt.

Intelligent videreforedling
Digitalisering og automatisering vil også gi store muligheter for Mowis nedstrøms-aktiviteter med mer enn 30 fabrikker verden over. Foredling av fisk er fremdeles en arbeidskrevende prosess som kan forbedres og effektiviseres ved hjelp av digitalisering. Sortering av fillet og andre produkter kan nå gjøres basert på langt flere variabler enn tidligere, noe som gir mulighet for mer effektiv produksjon og bedre produktkvalitet.

– Avansert teknologi åpner for en rekke spennende muligheter for direkte og transparent kommunikasjon med kunder. Vi tilbyr blockchain-løsninger for utvalgte kunder allerede, men mulighetene her er nærmest uendelige, sier Vindheim.