Sandnes Fiskeoppdrett tapte penger for første gang på 19 år

Nyheter
0

Omsetningen ble nær halvert fra 2019 til 2020.

Det ble et år for historiebøkene. Sandnes Fiskeoppdrett, lokalisert i Hellevik i Fjaler, må helt tilbake til 2001 for å finne underskudd i regnskapsbøkene. Men i 2020 ble det minus. Resultatet endte på -1,3 millioner kroner før skatt.

Styret peker på den pågående pandemien som hovedforklaring bak underskuddet.

«Utbrotet av koronaviruset har ført til noko uvisse knytta til utviklinga framover, men konsernet har uansett solid eigenkapital og såleis godt grunnlag for å handtere eventuelle negative effekter av pandemiutbrotet», skriver selskapet i sin årsberetning.

Sunnfjordbedriften hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 165,3 millioner kroner, av en totalbalanse på 216,6 millioner kroner.

Selskapet, som spanderte 20 millioner kroner i utbytte på eierne i fjor, skroter utbyttet i år. Investeringsselskapet Regalo, heleid av familien Sandnes, eier 100 prosent av Sandnes Fiskeoppdrett.

Sandnes Fiskeoppdrett har åtte ansatte.

Sandnes Fiskeoppdrett 2020 2019 Endring
Omsetning 109,8 201,3 -45,5 %
EBIT -2,3 52,1 -104,4 %
Resultat før skatt -1,3 53,3 -102,4 %
Driftsmargin -2,1 % 25,9 %
Alle tall i millioner kroner