Samherji henter en kvart milliard til landbasert oppdrettsatsing

Nyheter
0

Samherji Fish Farming oppdrettsdivisjonen til fiskerikjempen Samherji har nettopp gjennomført en emisjon på 26 millioner dollar (254 millioner kroner). Midlene skal brukes til å bygge et pilotprosjekt for landbasert lakseoppdrett i Öxarfjördur, på Nordøst-Island, og designe og bygge en 40.000 tonns oppdrettsanlegg for laks like ved Reykjanes kraftverk på Reykjaneshalvøya.

Dette er første fase av en aksjekapitalutvidelse på 56,5 millioner dollar som allerede er vedtatt. Etter emisjonen skal det velges nytt styre i Samherji Fish Farming på selskapets ordinære generalforsamling. Alf-Helge Aarskog, tidligere toppsjef i Mowi, har investert i Samherji Fish Farming og vil gå inn i selskapets styre.

Samherji Fish Farming er involvert i alle ledd av oppdrett og foredling, fra rogn til forbruker. Selskapet driver i dag fem produksjonsanlegg og to foredlingsanlegg. Selskapet har spesialisert seg på landoppdrett av røye og laks. Frem til nå har røye vært størstedelen av produksjonen, men det pågår for tiden utvikling for en betydelig økning i produksjonen av laks. Byggingen av utvidelsen av anlegget i Öxarfjördur har begynt. I dag produserer anlegget 1.500 tonn laks årlig, men produksjonen vil øke til 3.000 tonn når pilotprosjektet er ferdig. I følge planen vil første fisk komme inn i de nye tankene innen utgangen av dette året.

Samherji skal også bygge og drive et landbasert oppdrettsanlegg på Reykjaneshalvøya, hvor målet er å produsere 40.000 tonn laks årlig. Oppdrettsanlegget vil ligge i Ressursparken ved siden av Reykjanes kraftverk og vil bestå av et settefiskanlegg, et oppdrettsanlegg, et prosessanlegg og servicebygg. Den totale investeringen er estimert til over 340 millioner  dollar. Arbeidet med miljøvurdering og lokal planlegging for anlegget pågår for tiden. Oppdrettsanlegget skal designes og bygges basert på erfaringer fra pilotprosjektet i Öxarfjördur og Samherjis ansattes mer enn tjue års erfaring og utvikling innen oppdrett av laks og røye på land.

Konsernsjef i Mowi, Alf-Helge Aarskog. FOTO: Ole Alexander Saue

– Jeg er beæret over å bli spurt om å delta i dette prosjektet. Kompetansen til folket i Samherji rundt fisk og landbasert oppdrett er et godt fundament. Det faktum at Samherji har produsert atlantisk laks og røye på land i en lang periode av tid gjør dette til det første landbaserte prosjektet jeg har sett på som jeg virkelig kan tro på. Stedet som er valgt for dette prosjektet, med rikelige ressurser av vann og energi, gjør prosjektet ekstremt interessant. Det er fascinerende tider foran Samherji Fish Farming. Selskapet har ambisiøse planer og evne til å nå dem og bli et ledende selskap innen lakseoppdrett i verden. Jeg er veldig spent på dette prosjektet og ser frem til å delta i utviklingen og veksten fremover, sier Alf-Helge Aarskog.

– Alf-Helge Aarskogs investering og styredeltakelse er ikke bare en gevinst for Samherji Fish Farming, men også islandsk næringsliv som helhet. Styremedlemskapet hans er selvsagt en stor tillitserklæring for Samherjis ansatte. Dette er det største investeringsprosjektet i Samherjis 39-årige historie, sier Thorsteinn Már Baldvinsson, administrerende direktør i Samherji.