Sambygdinger og lokale investorer kjøper boet etter Blåfjell-konkursen

Nyheter
1777

– Jeg er utrolig stolt og glad. Det sier gründer John Helge Inderdal, som får med seg sambygdinger og lokale investorer på videre drift av røyeoppdrett i Lierne.
Inderdal har jobbet intenst for å reise kapital til å redde livsverket ved å kjøpe konkursboet etter Blåfjell.

Nå er det nye, lokaleide selskapet Blåfjell Drift klar til å ta ny sats, og det er inngått avtale
med bostyrer om overtagelse av virksomheten.

Les også: Auksjonerer bort virksomheten i Blåfjell

– Det har vært lange dager med å legge en ny finansiell grunnmur for videre drift av røyeoppdrettsselskapet i Sørli, sier Inderdal i en pressemelding.

Gamle aksjonærer på eiersiden
Den nye selskapsmodellen tar alle gamle aksjonærer med inn på eiersiden. Et 40-tall av disse har sammen med nye aksjonærer kjøpt boet, og drifter fra i dag av anlegget i ny regi. Inderdal gleder seg stort over at de som i tillit til han har investert sine sparepenger i Blåfjell, nå kan bli med på å videreføre driften.

– Det er fantastisk at det nå står over 200 sambygdinger, samt et 20-talls investorer fra nærområdet bak det nye selskapet. Med 1.300 innbyggere i Lierne skjønner alle at eierskapet er svært sterkt i dette lokalsamfunnet, sier Inderdal.

Han understreker at selv om konkursen til slutt var uunngåelig og at det er trist at kreditorer tapte penger, ville en nedleggelse av anlegget vært enda mer tragisk.

Totalkapital på mer enn 20 millioner
Den totale økonomiske plattformen som nå er bygd dreier seg om mer enn 20 millioner kroner i egenkapital, lån og leasing.

– Dette er nødvendig for å drifte oppdrettsanlegget trygt inn i framtiden. Selv om vi mener vi er tilstrekkelig kapitalisert opp, holder vi døren åpen for 2-2,5 millioner kroner i ytterligere ny egenkapital, og er i dialog med andre strategiske partnere innen røyeoppdrett, sier John Helge Inderdal.

Da konkursen var et faktum, ble Inderdal pålagt å holde 160 tonn røye i anlegget i live for egen regning. For å unngå avliving av fisken, var det svært viktig å få en rask avklaring på veien videre. Det er store driftskostnader blant annet til oksygen og strøm knyttet til denne produksjonen.

Nye salgskanaler
Inderdal understreker at det er behov for mindre utbedringer for å stabilisere driften i anlegget.

Nå knytter Blåfjell til seg ytterligere teknisk og biologisk kompetanse gjennom blant annet Morefish.

– Blåfjell har inngått nye og spennende strategiske avtaler som sikrer framtidig salg av røya. Dette har vært en av de viktigste utfordringer etter at Covid 19 kom til Europa. Avtalene var ikke mulige med den tunge gjeldsbelastningen selskapet hadde før oppbudet, sier Blåfjell-gründeren.

– Før vi kommer i gang med dette vil vi fortsatt satse på salg og distribusjon til det lokale markedet. I løpet av kort tid åpner vi også nettsalget igjen, sier Inderdal, som har lagt merke til den positive responsen etter at man startet distribusjon og salg i Trøndelag.