Samarbeid åpner nye muligheter for bruk av restråstoff

Nyheter
0

Norge og Trøndelag har store ambisjoner om å være i front når det gjelder bruk av restråstoff og sirkulære verdikjeder, men det er fortsatt en vei å gå for å imøtekomme ambisjonene i praksis på tvers av næringene. Nå har flere aktører gått sammen for å realisere potensialet, utvikle nye produkter og øke verdiskapningen.

Selskapet BioTA, eid av SinkabergHansen, Mekon, Val Pluss og Val FoU, har tilgang til et bredt spekter av testfasiliteter i Namdalen, deriblant de tidligere slakterilokalene til SinkabergHansen. BioTA jobber med både teknologiske og biologiske problemstillinger, for eksempel utprøving av nye tekniske løsninger, materialtesting og gjennomføring av ulike vekstforsøk, alt i både små og stor skala. For å styrke mulighetene innen anvendelse av restråstoff og sidestrømmer har BioTA nå inngått et samarbeid med Waister.

Waister har installert sin testmaskin for tørking og stabilisering av restråstoff i BioTA sine lokaler i Nærøysund. Maskinen tørker, stabiliserer og hygieniskere ulike restråstoff – alt fra fiskeslam, ensilasje, alger, blåskjell, matavfall, jord og halm.

– Dette vil bidra til å tilgjengeliggjøre restråstoff til nye bruksområder, samt forenkle logistikk og fraktutfordringer, uttaler Signe Dille Løvmo, prosjektleder for BioTA, i en pressemelding.

Waister flytter inn til BioTA på Marøya
Maskinen er klar til testtørking, og er allerede ankommet BioTA sin testarena på Marøya.

Prosjektleder i Waister, Tine-Marie Hofstad, legger til at ved å benytte avansert tørketeknologi omdannes våtavfall til materialer som kan transporteres og gjenbrukes til verdifulle formål som blant annet biogjødsel, substrat for biogassproduksjon, ingredienser til fôrproduksjon og andre kreative nye bruksområder.

– Her ønsker vi alle gode ideer velkommen!

BioTA og Waister inviterer nå næringslivet og prosjekter til å ta den nye maskinen i bruk. I en sirkulærøkonomisk kontekst finnes ikke avfall, dette er uutnyttede ressurser og råvarer. Med maskinen på plass ved BioTA sin testarena på Marøya legger vi til rette for sirkulærøkonomi i praksis, konkluderer et samstemt team fra BioTA og Waister. Nå skal slam, dødfisk og biprodukter fra lakseslakterier tørkes og bli til nytt verdifullt råstoff.

Bakgrunnen for samarbeidet mellom BioTA og Waister, er etterspørsel for å tørke blant annet våtavfall fra oppdrett. BioTA har etablert en testlab i arealer vis-versa den nye laksefabrikken til SinkabergHansen. Der fylles det nå opp med testforsøk og nye innovasjoner. Dermed er etableringen av maskinen til Waister en viktig brikke, og teamet i BioTA og Waister ser frem til å bistå utviklingsselskap- og prosjekter på Marøya Testarena.

– Med denne maskinen vil man kunne tørke, stabilisere og hygieniskere restråstoff. Dette med mål om å tilgjengeliggjøre restråstoff til nye bruksområder, samt forenkle logistikk og fraktutfordringer, uttaler Signe Dille Løvmo.

Omdanne
Prosjektleder i Waister Tine-Marie Hofstad legger til at her kan en ved å benytte avansert tørketeknologi omdanne våtavfall til materialer som kan transporteres og gjenbrukes til verdifulle formål som biogjødsel, substrat for biogassproduksjon eller ingredienser til dyrefôr og kjæledyrfôr.

– Denne etableringen styrker vår portefølje av testfasiliteter, som i dag består av blant annet våtlab for materialtester, vekstlab med akvaponi og hydroponi, samt feltfasiliteter innenfor havbruk og landbruk.

Signe Dille Løvmo, prosjektleder for BioTA, har stor tro på at de fasilitetene som nå bygges opp og som allerede er klart for å tilbys er etterspurt i markedet.

– Blandet annet er det mangel på data for bruksområder av restråstoff for å kunne legge til rette for ny næring og realisere potensialet i de enkelte restråstoffene, forteller hun.

– Sirkulærøkonomi har ofte som syn er at det egentlig ikke finnes avfall, men at avfall sees på som en ressurs og råvare. Det er dette vi nå legger til rette for i praksis, med denne maskinen på plass på BioTA sitt Marøya Testarena, konkluderer et samstemt team fra BioTA og Waister.