Salmon Group styrker seg på innkjøp og kommunikasjon

Nyheter
0

Christine Lyngsgård Larsen og Hanna Dåvøy Rørtveit starter i Salmon Group ved nyttår.

Lyngsgård Larsen er ansatt som leder for innkjøp & bærekraft i Salmon Group. Hun har bachelor- og mastergrad i internasjonal business fra University of St. Andrews i Skottland, har arbeidet med innkjøpsprosesser hele sin karriere og har erfaring fra selskaper som blant annet Equinor, One Subsea, Beerenberg og Ferde.

– Christine har den innkjøpsfaglige ekspertisen som er nødvendig i et selskap som Salmon Group. Vi representerer 39 aksjonærer og totalt 55 selskaper. Vår innkjøpsportefølje som vi ivaretar for våre eiere, har en årlig verdi på over 5 milliarder kroner. Dette pålegger oss et ansvar, ikke bare for sikre stordriftsfordeler, men også for leverandørindustrien og aktørene rundt vår næring. Vi er trygge på at Christine med sin solide erfaring fra komplekse innkjøpsprosesser i store selskaper, har de beste forutsetninger for å ivareta dette ansvaret. Vi har også et ekstra ansvar for å ta både sosiale og miljømessige bærekraftige innkjøpsbeslutning på vegne av gruppen. En viktig del av Christines arbeidet vil være å sikre etterlevelse av åpenhetsloven i leverandørleddet. Christine har erfaring fra også dette området og vi ser frem til at dette særdeles viktige arbeidet blir ytterligere profesjonalisert både hos oss, våre aksjonærer og våre leverandører, sier Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group, i en melding.

Christine Lyngsgård Larsen. Foto: Salmon Group

– Jeg er svært motivert til å ta på meg en viktig rolle i et spennende selskap i viktig vekstnæring. Havbruksnæringen ble tidligere i år trukket frem som en av ti mulighetsnæringer for Norge i en rapport utarbeidet av McKinsey, og er en næring hvor jeg med min bakgrunn kan være med å gjøre en forskjell. Jeg er imponert over hva Salmon Group og deres eiere har gjort av grep sammen gjennom Salmon Group-fôret, og iverer etter å bli med på reisen videre sammen med eierne, sier Christine Lyngsgård Larsen.

Samtidig opplyses det at Hanna Dåvøy Rørtveit er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i nettverksorganisasjonen.

Dåvøy Rørtveit har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i strategisk kommunikasjon fra Høyskolen Kristiania. Hun kommer fra stillingen som fungerende kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, der hun også tidligere har vært juniorrådgiver og hatt internship. Gjennom Sjømat Norge jobbet Hanna blant annet med prosjektet «Next Generation Seafood», et kommunikasjonsprosjekt som fokuserer på hvordan vi som sjømatnæring skal kommunisere for å løfte både omdømme og attraktivitet blant de yngre generasjonene som er på vei opp og frem.

Dåvøy Rørtveit har vokst opp ved Sognefjorden og har gjennom ungdomsårene hatt ulike sommerjobber hos Osland-gruppen. Her har hun tilegnet seg erfaring fra ulike deler av verdikjeden, som settefiskanlegg og administrasjon.

– Med Hanna på laget får vi en verdifull kombinasjon av bransjekunnskap, et brennende engasjement for næringen og en solid evne til å formidle dette. Dette er virkelig i tråd med oppgaven vår både overfor eierne våre i Salmon Group, men også som en  tydelig stemme i en næring som har behov for å øke kunnskap og engasjement hos utenforstående. Vi synes også det er svært interessant at Hanna, gjennom sin deltagelse i «Next Generation Seafood» besitter så mye innsikt om unges perspektiver på havbruksnæringen. Dette er noe vi gleder oss til å høre mer om, og som vi kommer til å ta med oss i arbeidet fremover, sier Langeland.

– Jeg har gjennom Next Generation Seafood blitt enda bedre kjent med bransjen, og ikke minst samlet inn mye god innsikt i hvordan bransjen vår blir oppfattet i fra utsiden, særlig fra de unge. Jeg gleder meg til å ta med meg den kunnskapen jeg har tilegnet meg i dette prosjektet, videre inn i Salmon Group. Det at jeg har vokst opp med Osland-gruppen som en hjørnesteinsbedrift i min egen bygd, gjør at jeg virkelig brenner for og deler engasjementet aksjonærene i Salmon Group har for både havbruk og ikke minst viktigheten av de sterke lokalsamfunnene. Å klare å kommunisere ringvirkningene våre selskap har ute i distriktene på en måte som skaper engasjement og forståelse, ikke bare til den kommende generasjonen vi har lyst til å rekruttere, men også til de som tar beslutningene i dette landet, har aldri før vært viktigere. Det er en jobb jeg, sammen med akjonærene og resten av administrasjonen, er klar til å gyve løs på, sier Dåvøy Rørtveit.

Både Hanna Dåvøy Rørtveit og Christine Lyngsgård Larsen tiltrer sine nye stillinger 1. januar 2023.