Salmon Evolution vil bygge anlegg i USA – og øker det langsiktige produksjonsmålet til 100.000 tonn

Nyheter
0

Den landbaserte oppdretteren har igangsatt en prosess med sikte på å utvide oppdrettsvirksomheten til Nord-Amerika og samtidig øke produksjonskapasitetsmålet til 100.000 tonn (sløyd vekt) innen 2032.

Som en del av denne prosessen, evaluerer Salmon Evolution for tiden identifiserte potensielle produksjonssteder i Nord-Amerika. Selskapet forventer å bruke resten av 2022 til slikt lokalitetsvalg og innledende stedsverifikasjoner. Videre er det forventet at pre-konstruksjonsfasen inkludert regulatoriske godkjenningsprosesser vil ta 2-3 år, med mulighet for byggestart i løpet av 2025, hvor planen er å bygge et fullskala 31.500 tonns  «Indre Harøy-anlegg», basert på erfaringene fra både Norge og Sør-Korea.

For å lette denne ekspansjonen har selskapet etablert et dedikert team med både interne og eksterne ressurser. I tillegg vil selskapet etablere en amerikansk selskapsstruktur under fullt eierskap, fremgår det av en melding onsdag morgen.

Globale ambisjoner
– Selv om Salmon Evolution startet i Norge, har alltid hatt globale ambisjoner. Med tillegg av Nord-Amerika i vår portefølje, vil vi ha en driftsplattform på alle de tre store laksekonsumerende kontinentene, sier Håkon André Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution, i en kommentar.

Her er tankene fylt opp. Foto: Salmon evolution

– I løpet av de kommende 12 månedene forventer vi å demonstrere den operasjonelle levedyktigheten til konseptet vårt, og befeste Salmon Evolutions globale lederposisjon innen den landbaserte lakseoppdrettsindustrien. Gitt de lange ledetidene for denne bransjen, ser vi det som avgjørende for vår langsiktige verdiskaping å bygge og utvikle en håndgripelig pipeline av høykvalitetsprosjekter.

Partnerskap
Selskapets strategi om å forfølge akkreditive partnerskap i utenlandske markeder forblir uendret. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, har Salmon Evolution som mål å engasjere seg i partnerskapsstrukturer som utnytter selskapets menneskelige kapital og maksimerer aksjonærverdien, heter det videre i meldingen.

Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy. Foto: SE