Salmon Evolution sikter på produksjonskostnad på nivå med konvensjonelt oppdrett

Nyheter
0

Selskapet, som fortsatt er i en oppbyggingsfase, omsatte for 15,9 millioner kroner og fikk et driftsresultat på -40,7 millioner kroner i tredje kvartal.

Salmon Evolution melder om sterk biologisk ytelse i kvartalet. Stående biomasse var på 2.100 tonn per 30. september, opp fra 1.047 tonn per 30. juni. Det ga 1.290 tonn i netto biomassevekst.

Øker raskt
Videre rapporteres kvartalsvis løpende netto biomassevekst på 1.600–1.700 tonn i slutten av september, omtrent 70-75 prosent av «steady-state nivåer».

Deler av batch 3 slaktet i september, og ga 185 tonn laks med 96 prosent superior-andel, stram vektkonsentrasjon og god prisrealisering. Selskapet forventer betydelig økning i slaktevolumet i fjerde kvartal – et sted mellom 1.000 og 1.200 tonn.

Produksjonskostnad
Salmon Evolution melder at en er på sporet av produksjonskostnad på nivå med konvensjonelt oppdrett.

Batch nummer åtte ble satt i tankene på Indre Harøy i slutten av august. Batch nummer ni ble satt ut i slutten av oktober, og dette bringer anlegget til et stabilt antall individer på 1,5-1,6 millioner.

Selskapet intensiverer arbeidet med andre byggetrinn på Indre Harøy. Designfasen ventes gjennomført i løpet av første kvartal 2024.

Ekspanderer internasjonalt
Salmon Evolution har også anleggsplaner i Sør-Korea, sammen med partneren DOngwon Industries, og Nord-Amerika. Realisering av disse anleggene ligger noe lenger frem i tid.


Oppdrettsselskapet hadde en tilgjengelig likviditet på 705 millioner kroner per 30. september inkludert kommitterte tilgjengelige ubenyttede kredittfasiliteter.