Salmon Evolution nådde «break-even» på EBITDA-nivå i årets siste kvartal

Nyheter
0

Det nye lokomotivet for landbasert lakseproduksjon fikk et slaktevolum på 1.104 tonn (sløyd vekt) i fjerde kvartal, med en gjennomsnittlig vekt på 3,5 kg og superior-andel på 90 prosent.

Salmon Evolution rapporterer tirsdag morgen «fortsatt sterk biologisk ytelse, med god appetitt og lav dødelighet i hele anlegget». Stående biomasse var på mer enn 2.200 tonn (levende vekt) per 31. desember 2023.

Salmon Evolution noterte seg for all-time high biomasseproduksjon i Q4 med 1.439 tonn i netto biomassevekst.

Omsetningen landet på 85,9 millioner kroner i årets siste kvartal. Det ga et marginalt overskudd på EBITDA og en EBIT på -16,8 millioner kroner.

På årsbasis slaktet selskapet 1.874 tonn laks.

Så langt i første kvartal 2024 har selskapet slaktet 457 tonn etter å ha høstet to av fire grupper. Gjennomsnittlig vekt har vært 3,9 kg og en superior-andel over 95 prosent. Selskapet opplyser å være «på sporet for oppdrettskostnader på nivå med konvensjonell industri».

– Q4 2023 markerte en betydelig milepæl for Salmon Evolution, etter å ha høstet over 1.100 tonn med gode resultater og nådd break-even EBITDA i oppdrettssegmentet for første gang. Ser en inn i 2024, er vi fortsatt optimistiske, og vi er veldig fornøyde med slakteresultatene våre. Hittil i år viser økende slaktevekter, eksepsjonelt høy superior-andel og sterk prisrealisering, kommenterer administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen.

Tilgjengelig likviditet var ved årsskiftet 645 millioner kroner, inkludert kommitterte tilgjengelige ubenyttede kredittfasiliteter.

Foto: Salmon Evolution