SalmoBreed ber om «triploid-regler»

Nyheter
984

Det går fram av et brev som selskapet sendte til Mattilsynet i slutten av juni.

AquaGen samarbeider med Havforskningsinstituttet om et storskala forsøk med triploid laks (steril laks). Totalt er det satt ut en million fisk hos selskapene Eide Fjordbruk, Nova Sea, Midtnorsk Havbruk, Nordlaks og Mainstream i et fireårig forsøk. Fisken har en kontrollgruppe av diploid laks.

SalmoBreed mener dette FoU-prosjektet har fått andre regler å forholde seg til enn dem SalmoBreeds kunder har fått.

-Vi har levert triploid laks i små prøveparti til enkelte kunder og fikk melding fra Mattilsynet at det var pålegg å melde fra dersom en hadde triploid fisk da det var ønskelig med en oversikt over hvor slik fisk befant seg, skriver Rudi Ripman Seim i SalmoBreed i brevet til Mattilsynet.

Han peker på at kundene har fått beskjed om å gjøre en egen risikovurdering av fisken og lage skrive den inn i internkontrollsystemet. Videre forlanger Mattilsynet en grundig beskrivelse av det ekstra tilsyn denne fisken skal få hos bedriftene. Det må dokumenteres hvilke forskningspartnere som er tilknyttet og det må lages dokumentasjon på registreringer som blir gjort med hensyn til fiskehelse og fiskevelferd. –All dokumentasjon skal være fortløpende tilgjengelig, krever Mattilsynet.

Dette står i kontrast til FoU-prosjektet. SalmoBreed opplyser at selskapet i september i fjor ba om innsyn i prosjektbeskrivelsen til AquGen og partnerne, men fikk bare begrenset innsyn. I april i år ble det innvilget noe mer innsyn, men ikke gitt fullt innsyn.

Selskapet skriver at de har forstått det slik at AquaGen og partnerne ikke vil publisere resultater fra FoU-prosjektet med triploid laks før i 2018.

-SalmoBreed mener at det på grunnlag av dyrevelferdsmessige hensyn bør tilstrebes en løpende offentlig publisering av fisken i storskalaprosjektet som nå pågår slik at all god kunnskap kan komme allmennheten til gode. Vi håper at Mattilsynet snarest kan se på denne saken og om det finnes hjemmel til å få endret publiseringspraksisen, skriver Seim.

SalmoBreed mener saken krever en avklaring. Prinsipielt vil de vite om myndighetene anser triploid laks som en ferdig teknologi eller om det er behov for mer grunnforskning.

-Som avlsselskap vil vi fortsette å forske og jobbe med triploid laks, men det er ikke i kontrast til om slik fisk er kommersielt tilgjengelig eller ikke, skriver Seim.

Nina Santi leder triploidprosjektet hos AquaGen. Hun sier til iLaks at AquaGens kunder har fått de samme tilleggskravene som SalmoBreeds kunder. Hun mener det foreligger en klassisk målkonflikt.

-På den ene siden er det stor politisk vilje til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. På den annen side er det økende bekymring for dyrevelferden, sier Santi. Hun bruker avlusning som eksempel. Nye krav til metodikk har ført til økende dødelighet.